rss Blogi

Blogissa FinUnionsin väki ja vierailevat kirjoittajat pureutuvat ajankohtaisiin EU- ja työelämäaiheisiin.
5.6.2014 12.28

Avoimuutta pörssiyhtiöiden johdon palkitsemisjärjestelmiin

Akavan vastaava lakimies Jaana Meklin

Meklin Jaana4 valok Ida Pimenoff (3)Niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa on viime vuosina ihmetelty johdon ylisuuria palkkioita ja epämääräisiä palkitsemisjärjestelmiä, jotka näyttäisivät pahimmillaan kannustavan lyhytjänteiseen toimintaan ilman yhteyttä tulokseen. Siksi onkin myönteistä, että Euroopan komissio on kiinnittänyt asiaan huomiota tavoitteenaan suurempi avoimuus palkkiojärjestelmissä.

Euroopan komissio antoi huhtikuussa ehdotuksen toimenpiteistä, joiden tavoitteena on parantaa Euroopan pörsseissä julkisesti noteerattujen yhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä. Komission mukaan ehdotuksen soveltamisalaan kuuluu noin 10 000 yhtiötä. Ehdotus sisälsi säännöksiä myös johdon palkitsemisjärjestelmien käsittelystä.

Ehdotuksen mukaan osakkeenomistajille annetaan oikeus äänestää yhtiön palkitsemisjärjestelmästä ja äänestyksen tulos olisi sitova. Tämän lisäksi yhtiöiden olisi julkaistava selkeät, vertailukelpoiset ja kattavat tiedot palkitsemisjärjestelmistään ja niiden täytäntöönpanosta. Palkitsemiselle ei kuitenkaan asetettaisi EU:n tasolla pakollista ylärajaa, mutta palkitsemisjärjestelmässä olisi ilmoitettava johtajien palkitsemisen enimmäistaso. Siinä olisi lisäksi ilmoitettava, miten järjestelmällä edistetään yhtiön pitkän aikavälin etuja ja kestävyyttä. Ilahduttavaa ehdotuksessa oli erityisesti se, että palkkiojärjestelmissä olisi kuvattava sitä, miten yhtiön työntekijöiden palkka- ja työsuhteen ehdot on otettu kyseisessä järjestelmässä huomioon, sekä selvitettävä työntekijöiden ja johdon keskimääräisen palkitsemisen välistä suhdetta.

Ehdotuksen mukaan palkitsemispolitiikasta pitäisi päättää kolmen vuoden välein ja se pitäisi julkaista mm. yhtiön nettisivuilla. Palkitsemisraportti vietäisiin vuosittain varsinaiseen yhtiökokoukseen. Perusteluina ehdotukselle on muun muassa se, että johtajien palkitseminen ja heidän tuloksensa eivät ole nykyään riittävän vahvasti sidoksissa toisiinsa, mikä kannustaa liialliseen riskinottoon lyhyellä aikavälillä.

On hyvä, että avoimuus ja osakkaanomistajien tietoisuus johdon palkitsemisessa lisääntyy. Palkansaajajärjestöt voivat suhtautua ehdotukseen positiivisesti. Ainakin Akava on jo ottanut asiaan kantaa.

Samalla kun johdon palkitsemisjärjestelmää käsitellään yhtiökokouksessa, on tärkeää käsitellä myös koko henkilöstön palkitsemista. Kun yhtiökokoukselle raportoidaan palkkiojärjestelmien toimivuudesta ja tehokkuudesta tulee käsitellä myös sitä, mikä on palkkioiden suhde yhtiön tulokseen, johtajien sitoutumiseen ja henkilöstön työtyytyväisyyteen ja –hyvinvointiin. Lisäksi pitäisi säätää erikseen tilanteista, joissa yritys irtisanoo työntekijöitään tuotannollis-taloudellisista syistä tai sillä on verovelkoja. Tällöin yhtiökokouksille tulisi antaa erillinen selvitys johdon palkitsemisjärjestelyistä, jotta yhtiökokous voisi arvioida palkitsemisjärjestelmien tasoa ja laajuutta suhteessa irtisanomisiin.

Toivon, että uusi komissio vie ehdotusta määrätietoisesti eteenpäin. Uskon, että lisääntyvä avoimuus ja asioiden julkinen käsittely yhtiökokouksessa olisi omiaan hillitsemään palkkioita ja lisäämään ymmärrystä palkkiojärjestelmien oikeudenmukaisuutta kohtaan.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi


Nimimerkki
Otsikko
Kommentti *
Älä täytä
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia
Ei kommentteja