rss Blogi

Blogissa FinUnionsin väki ja vierailevat kirjoittajat pureutuvat ajankohtaisiin EU- ja työelämäaiheisiin.
4.11.2015 11.05

Euroopan parlamentti tukee työtä ja innovaatioita ilmastoneuvotteluissa

Akavan ilmastopolitiikan asiantuntija Elina Moisio

Moisio Elina 07

Euroopan parlamentin näkemys Pariisin ilmastoneuvotteluihin on monella tapaa edistyksellinen ja vastuuta kantava. Kansainvälisen ammattiyhdistysliikkeen kannalta on tärkeää, että Euroopan unioni tukee sen pyrkimyksiä Pariisin ilmastoneuvotteluissa.

Parlamentin mukaan auttamalla työvoiman oikeudenmukaista siirtymää luodaan ihmisarvoisia ja laadukkaita työpaikkoja kaikille. Ne ovat tehokkaiden maailmanlaajuisten ilmastotoimien edellytys. Tämä on suuri asia sekä Akavan että kansainvälisen ammattiyhdistysliikkeen ponnistelujen kannalta.

Kattavan ja oikeudenmukaisen sopimuksen lisäksi kansainvälinen ammattiyhdistysliike on edistänyt ilmastoneuvotteluissa kolmea tärkeää asiaa.

Monet alat ja elinkeinot taistelevat ilmastonmuutoksen vaikutusten kanssa, kokonaisia teollisuudenaloja kuolee ja uusia syntyy. Muutoksen kanssa eläville ihmisille pitää olla tarjolla muutosturvaa, joka mahdollistaa oikeudenmukaisen siirtymän (just transition). Se auttaa uudelleenkouluttautumisessa, uusien työtehtävien omaksumisessa ja uusien toimintatapojen hyväksymisessä. Tämä vähentää vastakkainasettelua niiden alojen välillä, joissa työpaikkoja syntyy ja joissa työpaikkoja poistuu.

Samaan aikaan, kaiken työn pitäisi olla kunnon työtä (decent work). Kolmanneksi on tärkeää, että kansalaisjärjestöjen ja palkansaajien asema turvataan sekä ihmisoikeudet tunnustetaan laajasti sopimustekstissä.

Ilmastonmuutos muuttaa työn tekemistä kaikilla aloilla. Ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja sopeutumisen toimet on otettava huomioon jo nyt, mutta erityisesti tulevaisuudessa kaikilla työpaikoilla. Kestävän työn tavoite haastaa suunnittelemaan työpaikkojen toimintaa uudelleen. Kaikilla työpaikoilla pitää vähentää energian käyttöä, materiaalien hukkaa ja tehostaa kierrätystä.

Kiertotalous merkitsee sitä, että palvelujen ja tuotteiden tuottamisprosessit on mietittävä uusiksi alusta asti, suunnittelupöydältä tuotantoon. Näin syntyy uusia, kestävämpiä työpaikkoja.

On hienoa, että Euroopan parlamentti tukee kannassaan voimakkaasti pyrkimyksiä tieteellisen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja innovoinnin saralla. Puhtaan energiateknologian käyttöönotolla olisi suurin vaikutus, mutta se edellyttää nykyistä vahvempaa tukea. Parlamentti pyytää olemaan supistamatta ponnisteluja tutkijoiden työn tukemisessa ja uusien teknologioiden kehittämisessä. Kyse on kuitenkin toiminnasta, joka parhaassa tapauksessa lisää talouskasvua ja vähentää päästöjä yhtä aikaa.

Parlamentti kannustaa jäsenvaltioita lisäämään investointeja energia-alan julkiseen tutkimus- ja kehitystyöhön uuden aallon resurssitehokkaiden ja vähähiilisten teknologioiden luomiseksi. Kuuleko Suomi?


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi

Ei kommentteja