rss Blogi

Blogissa FinUnionsin väki ja vierailevat kirjoittajat pureutuvat ajankohtaisiin EU- ja työelämäaiheisiin.
23.10.2015 14.49

Kohti yhdenmukaista eurooppalaista sosiaalipolitiikkaa?

FinUnionsin johtaja Pekka Ristelä

Ristelä Pekka 94x130 px

Komissio julkaisi keskiviikkona 21.10. paketin ehdotuksia Euroopan talous- ja rahaliiton (EMU) syventämiseksi. Paketilla komissio toteuttaa ns. viiden puheenjohtajan raportissa hahmotetun suunnitelman ensimmäistä vaihetta.

Ay-liikkeen näkökulmasta komission ehdotuksissa kiinnittää huomiota erityisesti ajatus työ- ja sosiaaliasioiden entistä vahvemmasta roolista euroalueen talouden ohjauksessa. Fokus on oikea: Työttömyyden, köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen on usein jäänyt julkisen talouden leikkausten ja hintakilpailukyvyn kohentamisen jalkoihin. Helppoa entistä ”sosiaalisemman” EMU:n rakentaminen ei kuitenkaan tule olemaan. Etenemistä vaikeuttaa EU:n vähäinen toimivalta sosiaalipolitiikassa ja jäsenmaiden usein ymmärrettäväkin halu pitää kiinni omista rakenteistaan.

Koska komissio ei tässä vaiheessa ole esittämässä EU:n toimivaltojen lisäämistä, se tavoittelee parempaa ja yhdenmukaisempaa työ- ja sosiaalipolitiikkaa jäsenmaiden tarkemman seurannan ja vertailun kautta. Työelämän osalta komissio haluaa kehittää parhaita käytäntöjä joustoturvan (flexicurity) hengessä. Tarpeellisiksi katsottaville rakenneuudistuksille on tarjolla komission neuvontaa ja ehdollista rahoitustukea EU:n rahastoista.

Työmarkkinajärjestöille komissio tarjoaa entistä parempia mahdollisuuksia osallistua talouspolitiikasta käytävään keskusteluun niin EU-tasolla kuin jäsenmaissakin. Komissio myös varoo astumasta järjestöjen varpaille: Jäsenmaille ehdotetaan kansallisia kilpailukykykomiteoita, joiden tulisi muiden tehtäviensä ohella tuottaa informaatiota palkanmäärittelyn tueksi, mutta samalla vakuutetaan, että tavoitteena ei ole puuttua itse palkanmäärittelyyn eikä yhdenmukaistaa tähän liittyviä kansallisia käytäntöjä.

Komission esitykset ovat selvästi tarkoin harkittuja: Eteenpäin menon ei haluta kaatuvan toimivaltakysymyksiin tai vahvaan poliittiseen vastareaktioon. Päämääränsä komissio kuitenkin kertoo avoimesti: Jäsenmaiden välisiä eroja halutaan vähentää – askel askeleelta. Se on kunnianhimoinen hanke varsinkin näinä aikoina, kun kansalaisten luottamusta on entistä vaikeampi saada.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi


Nimimerkki
Otsikko
Kommentti *
Älä täytä
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia
Ei kommentteja