rss Blogi

Blogissa FinUnionsin väki ja vierailevat kirjoittajat pureutuvat ajankohtaisiin EU- ja työelämäaiheisiin.
12.12.2014 13.46

Luottamus työhyvinvoinnin, innovatiivisuuden, tuottavuuden ja tuloksellisuuden perustana

STTK:n työympäristöasiantuntija Erkki Auvinen

Auvinen%20Erkki%20PM5

Kansainvälisissä vertailuissa Suomea on pidetty yhtenä luottamuksen kärkimaana. Tämä on näkynyt selvästi myös työelämän kehittämiseen liittyvissä asioissa. Täytyy vain toivoa, että jatkossa EU:n uuden työsuojelustrategian synnytysongelmat tai sääntelyn purkamista tavoitteleva REFIT-ohjelma eivät vaikuta negatiivisesti tähän suomalaiseen voimavaraan.

Luottamus on merkittävä voimavara työpaikoilla. Luottamus lisää organisaation innovatiivisuutta ja henkilöstön sitoutuneisuutta. Se mahdollistaa uuden tiedon luomisen, oppimisen sekä teknologian ja palveluiden kehittämisen niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina. Se vähentää kitkaa eri toimijoiden välillä ja parantaa yhteistyön mahdollisuuksia ja hyötyjä.

Globaalissa taloudessa luottamusta tarvitaan organisaation kaikissa toiminnoissa ja kaikilla yhteiskunnan tasoilla; työntekijöiden, esimiesten, asiakkaiden, kumppaneiden ja sidosryhmien välillä. Vastavuoroinen luottamus lisää toimijoiden halukkuutta tukea toisiaan. Se on myös työyhteisön vuorovaikutuksen ja hyvinvoinnin keskeinen elementti. Luottamus on sitä tärkeämpää, mitä suurempi merkitys työyhteisölle on tiedon jakamisella, sitoutumisella, oppimisella ja yhteistyöllä. Luottamus korostuu erityisesti muutoksissa, joihin sisältyy epävarmuutta ja riskiä. Se on herkkä asia, jota rakennetaan pitkään ja jota kannattaa vaalia monin tavoin, koska se voidaan menettää hetkessä.

Työpaikalla luottamus tulee tyypillisesti esiin luottamuksena esimiehiin ja työkavereihin, mutta myös luottamuksena oman työpaikan arvoja, kulttuuria, visiota, strategiaa ja toimintatapoja kohtaan. Työntekijöiden on voitava luottaa organisaation toimintaperiaatteisiin, esimerkiksi yhteistyön tekemiseen ja viestinnän avoimuuteen, vaikka esimiehet ja työyhteisön jäsenet vaihtuisivatkin.

Tämän päivän nopeatempoisessa työelämässä menestyvät ne, joilla on kyky ja halu uudistua ja ajatella toisin. Tämä koskee niin organisaatioita kuin yksittäisiä työntekijöitäkin. Yhä kiristyvässä kilpailussa uusien ideoiden julkituominen ja eteenpäin vieminen on organisaation menestyksen perusta.

Työn arjessa tulee olla aikaa ja mahdollisuuksia, ei pelkästään suorittamiseen, vaan myös osaamisen hyödyntämiseen ja edelleen kehittämiseen. Ideoiden tuottaminen on jokaisen työyhteisön jäsenen velvollisuus. Myös asiakkaat ja erilaiset palvelutarjoajat on saatava aktiivisesti mukaan toiminnan suunnitteluun yhteistyössä johdon ja henkilöstön kanssa. Tämä on varmin keino lisätä työyhteisön innovatiivisuutta, tuottavuutta ja tuloksellisuutta, parantaa työhyvinvointia ja pidentää työuria.

Johdon tehtävä on luoda työntekijöille hyvät edellytykset kehittää työtään ja itseään. Luovan ja innostavan työyhteisön luominen edellyttää johdolta herkkää korvaa ja kannustamisen taitoa. Kiireessä tai rohkaisun puuttuessa innovaatiot jäävät tekemättä eikä käskemällä luovuus kukoista!


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi