rss Blogi

Blogissa FinUnionsin väki ja vierailevat kirjoittajat pureutuvat ajankohtaisiin EU- ja työelämäaiheisiin.
22.1.2015 14.07

Parempaa elämää aallokossa

STTK:n kansainvälisten asioiden päällikkö Risto Kousa

Kousa3

Suomen ay-liike tuki 20 vuotta sitten maamme jäsenyyttä EU:ssa, vaikka ei varsinaisesti kampanjoinutkaan jäsenyyden puolesta. Hyödyt arvioitiin  tuolloin haittoja suuremmiksi. Nyt voidaan jo arvioida olimmeko silloin oikeassa.

Kansalaisten elämässä EU-jäsenyys näkyy selvimmin aiempaa helpompana liikkumisena Euroopassa.  Yhteisvaluutta euro on lisännyt matkustamisen vaivattomuutta ja helpottanut hintavertailuja – myös palkkavertailuja - muiden euromaiden välillä. Varmaan myös kiinnostus Eurooppaa kohtaan on lisääntynyt, vaikka ainakaan vielä ei voida puhua mistään eurooppalaisesta identiteetistä.

EU-jäsenyys vaikutti elinkeinoistamme rajuimmin maatalouteen, jonka toimintaedellytykset ovat edelleen vahvasti sidoksissa EU:n maatalouspolitiikkaan. Muihin elinkeinoihin vaikutus ei ole ollut niin suoraa. Jotkut yksittäiset lait, kuten rikkidirektiivi, ovat kuitenkin vaikuttaneet hyvin laajasti teollisuutemme toimintaan. Vastaavia kilpailua vääristäviä lakeja on onneksi säädetty verrattain vähän.

Suoraan työelämään ja työntekoon EU on vaikuttanut enemmän tai vähemmän näkyvästi. Jo ennen jäsenyyttä valtion virkakoneisto ja poliittiset päättäjät joutuivat sopeutumaan EU:n toimintarytmiin ja massiiviseen asialistaan. Sama tilanne kohdattiin myös etujärjestöissä, monissa yrityksissä ja kansalaisjärjestöissä. Heinäkuussakin opittiin tekemään töitä. On kuitenkin huomattava, että EU:n toimintaan osallistuu Suomessa vain pieni osa työvoimasta.

Vapaa liikkuvuus on tuonut runsaasti työvoimaa rakennus- ja palvelualoille. Näillä aloilla on myös kohdattu vapaaseen liikkuvuuteen liittyviä lieveilmiöitä, kuten sosiaalista polkumyyntiä ja verojen kiertoa. Valtaosin EU-jäsenyyden vaikutukset työpaikoille ovat  heijastuksia laajoista politiikkaohjelmista, kuten talouskoordinaatiosta, ympäristö- ja energiapolitiikasta ja liikennepolitiikasta.

Erityisen paljon huolta on aiheutunut talouskriisin vaikutuksista työelämään.  Paineet palkkojen alentamiseen tai jäädyttämiseen sekä työaikojen pidentämiseen ovat lisääntyneet myös Suomessa. Vastaavasti työsuojelun ja työntekijöiden terveyden takaaviin säädöksiin kohdistuu purkupaineita. On olemassa vaara, että eurooppalaisen työelämän laatu heikkenee. Sen estäminen on suomalaisen ja eurooppalaisen ay-liikkeen suuri yhteinen tehtävä.

Olemmeko siis astuneet tutusta ja turvallisesta ojasta vellovaan aallokkoon, kuten jotkut Suomessa kiven kovaa väittävät? Jos olemmekin, niin EU on kuitenkin hyvä aallonmurtaja, joka mahdollistaa meille paremman elämän joskus jopa aallonharjalla.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi

Ei kommentteja