rss Blogi

Blogissa FinUnionsin väki ja vierailevat kirjoittajat pureutuvat ajankohtaisiin EU- ja työelämäaiheisiin.
5.6.2015 13.13

Parlamentin vahva TTIP-mietintö uhkaa kaatua kiistaan investointisuojasta

SAK:n kansainvälisten asioiden asiantuntija Aleksi Kuusisto

Aleksi final

Kansainvälisen kaupan valiokunta on esittänyt, että parlamentti antaisi vahvan tukensa TTIP-neuvotteluille. Valiokunnan mietinnössä korostetaan perustellusti sopimuksen strategista ja taloudellista merkitystä. Nyt mietintö, jossa työelämäkysymyksetkin on huomioitu erityisen hyvin, uhkaa kuitenkin kaatua täysistunnossa 10.6. kiistaan ISDS-välimiesmenettelyn vastustajien ja kannattajien välillä. Vastakkainasettelun sijaan nyt tarvitaan poliittista johtajuutta ja valmiutta kompromisseihin.

TTIP-neuvotteluja palkansaajien näkökulmasta seuranneena oli vaikea uskoa, kuinka vahva kanta lopulta muodostettiin suurten poliittisten ryhmien välillä kansainvälisen kaupan valiokunnassa 28. toukokuuta. Valiokunta katsoi, että TTIP on paitsi merkittävä hanke talouskasvun ja työllisyyden näkökulmasta, myös ainutlaatuinen strateginen mahdollisuus edistää EU:n ja USA:n yhteisten intressien ja arvojen mukaista maailmantalouden sääntelyä.

Tästä TTIP:ssä on ennen kaikkea kyse. Nyt voidaan sopia yhteisistä vahvoista standardeista ja säännöistä, jotka kattavat puolet maailmantaloudesta. Tulevilla sopimuksilla muiden kumppanien kanssa saadaan tämän sääntelyn kattavuutta entisestäänkin laajennettua. Kuluttajat, työntekijät, ympäristö ja kestävästi toimivat yritykset voittavat kun EU ja USA sääntelevät maailmantaloutta, eikä geopoliittista pelikenttää jätetä esim. Kiinalle ja Venäjälle.

Työntekijöiden näkökulmasta kauppapolitiikassa keskeistä on kaupan vapauttamisen yhteydessä vahvistaa sääntelyä, jolla torjutaan sosiaalista polkumyyntiä. Valiokunnan esitys ylitti tältä osin kaikki odotukset.

Työntekijöiden perusoikeuksien osalta tavoitteeksi asetettiin kaikkien ILO:n perussopimusten tehokas ratifiointi, toimeenpano ja myös rikkomusten sanktiointi, jonka puute on ollut suurimpia heikkouksia tähänastisissa EU:n sopimuksissa. Uutta olisi myös perusoikeuksien sisällyttäminen investointikirjauksiin.

Valiokunta halusi sopimuksessa sitouduttavan myös ILO:n säällisen työn agendaan, eli työelämän laadun jatkuvaan parantamiseen. Sokerina pohjalla esitetiin EWC-direktiivin työntekijöiden informaatio- ja konsultaatio-oikeuksien ulottamista transatlanttisiin yrityksiin.

Kiistanalaisin osa TTIP:tä, mekanismit investointiriitojen ratkaisemiseksi, ratkaistiin valiokunnassa suurten ryhmien kompromissilla. Valiokunta antoi siunauksensa ISDS:lle, eli yritysten mahdollisuudelle haastaa valtioita kansainvälisissä välimiesmenettelyissä, mutta mekanismiin vaadittiin isoja uudistuksia ja todettiin, että myös kansalliset tuomioistuimet EU:ssa ja USA:ssa ovat päteviä ratkaisemaan investointiriitoja. Lisäksi valiokunta katsoi, että pidemmällä tähtäimellä ”voisi olla” perusteltua korvata ISDS perustamalla kansainvälinen investointituomioistuin.

ISDS:n vastustajien keskuudessa valiokunnan kompromissiin oltiin pettyneitä ja sen läpimeno täysistunnossa 10.6. ei näytä todennäköiseltä. Vasemmiston ja vihreiden piiristä on tehty useita muutosesityksiä, joilla mietinnöstä poistettaisiin tuki ISDS:lle. EPP ja ALDE -ryhmät taas ovat EU Trade Insights -nettisivun mukaan päättäneet, että jos ISDS-vastainen muutosesitys menee läpi, äänestävät ne kumoon koko mietinnön.

Nyt vaaditaan malttia sekä ISDS:n vastustajilta että kannattajilta. Uutta kompromissia ryhmien välillä kannattaa hakea, kuten S&D -ryhmän Bernd Langen johdolla paraikaa tehdäänkin, koska on erittäin tärkeää pyrkiä turvaamaan valiokunnassa saavutettu yhteisymmärrys TTIP:n muilla osa-alueilla.

Ratkaisu voisi olla sitoutuminen merkittävästi uudistettuun ISDS:ään TTIP:ssä, edellyttäen samalla EU:n ja USA:n sitoutumista tavoitteeseen korvata ISDS myöhemmin kansainvälisellä investointituomioistuimella. TTIP voisi täten toimia askelena kohti globaalia sääntelyä myös investointisuojan osalta.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi