rss Blogi

Blogissa FinUnionsin väki ja vierailevat kirjoittajat pureutuvat ajankohtaisiin EU- ja työelämäaiheisiin.
27.11.2015 14.03

Vakinainen työpaikka, komission uusi normaali?

FinUnionsin johtaja Pekka Ristelä

Ristelä Pekka 94x130 px

Kun komission puheenjohtaja Juncker puhui syyskuun lopussa Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön edustajakokoukselle, hänellä oli paljon hyvää sanottavaa työmarkkinoiden vuoropuhelusta. Rutiinilla sujuvan yleisön miellyttämisen ohella puheessa oli myös yllättävänkin vahva kannanotto yhteen työelämän ydinkysymykseen: Juncker sanoi selvin sanoin, että vakinainen työpaikka on hänelle normaalitilanne. Työelämän epävarmuus sen sijaan ei ole hyväksyttävää.

Komission työmarkkina-ajattelussa ei ole totuttu näkemään suurta huolta työsuhteiden turvasta ja jatkuvuudesta, ja sitäkin enemmän on kuultu puhetta joustoista ja ”jäykkyyksien purkamisesta”. Oliko Junckerin kannanotto siis pelkkä henkilökohtainen pohdinta? Ei ollut. Sen osoittaa tällä viikolla julkaistu, eurooppalaista talouspolitiikkaa viitoittava vuotuinen kasvuselvitys.

Sekä vuotuisessa kasvuselvityksessä että sen rinnalla julkaistussa työllisyysraportissa nostetaan esiin huoli siitä, että Euroopan työllisyys on viime vuosina kohentunut ennen muuta määräaikaisten työpaikkojen lisääntymisen kautta. Uudet työpaikat ovat tietysti myönteinen asia, mutta komission mukaan määräaikaisista töistä pitäisi myös pystyä siirtymään kohti pysyvämpiä työsuhteita. Nyt näin ei tapahdu varsinkaan niissä maissa, joissa määräaikaisia työpaikkoja on eniten. Lopputuloksena työelämästä tulee entistä epävarmempaa.

Komissio listaa useita perusteita sille, miksi vakinaisen työpaikan pitäisi olla normaalitilanne. Vakaat ja ennakoitavissa olevat työsuhteet saavat työnantajat ja työntekijät investoimaan osaamiseen. Ne antavat yksilöille mahdollisuuden suunnitella tulevaisuuttaan antaessaan mahdollisuuksia urakehitykseen ja parempiin ansioihin.

Komissio muistuttaa myös, että epävarmat työsuhteet ovat yleisempiä naisilla, nuorilla ja pienipalkkaisilla. Komissiota huolettavat myös lisääntyvä vastentahtoinen osa-aikatyö sekä uusien epäsäännöllisten työmuotojen syntyminen ja leviäminen.

Mitä komissio sitten haluaa esiin nostamilleen epäkohdille tehdä? Kovin paljon konkretiaa ei tämän viikon julkaisuista saatu. Komissio asettaa tavoitteeksi vanhan tutun ”jouston ja turvan tasapainon” kertomatta tarkemmin, millä ratkaisuilla oikea tasapaino löytyy.

Vaatimukset joustojen lisäämisestä tuskin päättyvät tähän, eivätkä kaikki komission esittämät rakenneuudistukset varmasti tule olemaan palkansaajajärjestöjen mieleen. Työsuhteiden turvan ja jatkuvuudenkin merkitys on kuitenkin nyt entistä selvemmin tunnistettu. Siitä on tulevissa keskusteluissa hyvä jatkaa.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi

Ei kommentteja