rss Blogi

Blogissa FinUnionsin väki ja vierailevat kirjoittajat pureutuvat ajankohtaisiin EU- ja työelämäaiheisiin.
19.5.2016 14.48

Työelämä muuttuu – työntekijöiden työsuojelussa muutoksia?

SAK:n työympäristöasiantuntija Raili Perimäki

Raili

Työelämän muutoksesta on olemassa useita erilaisia skenaarioita. Visioina voimme lukea, että robotit ja tuleva muu teknologia vie työt, työelämää tulee pidentää, työpäiviin pitää lisätä tunteja.  Samanaikaisesti nähdään työntekemisen muotojen moninaistuvan erityisesti digitalisaation kehittymisen kautta.

Monella on samanaikaisesti useampi työ ja yrittäjyyttä toivotaan lisää. Tämä tuo suuria haasteita työperäisten sairauksien ja tapaturmien ennalta ehkäisyyn sekä työkyvyn ylläpitoon, jotta jaksamme tehdä töitä eläkeikien muutoksessa.

Työsuojelu ja työterveyshuollon järjestäminen on työantajan vastuulla. Tähän velvoittavat niin EU:n direktiivit kuin ILO:n sopimuksetkin. Työntekemisen muotojen muutokset haastavat myös erityisesti työterveyspalveluja tuottavat tahot. Monet vanhat terveysriskit kuten tuki- ja liikuntaelinsairaudet tai kemikaaleille altistuminen eivät välttämättä häviä mihinkään.

Toisaalta uudet työntekemisen muodot voivat aiheuttaa uusia terveysriskejä. Tutkimuksista tiedetään, että esimerkiksi 3D-tulostus aiheuttaa kemikaaleille altistumista ja uusia kemikaaleja tulee koko ajan lisää. Samanaikaisesti oletetaan kiireen ja aivojen kuormittumisen lisääntymisen tuottavan lisääntyvää terveysriskiä. Tuoreessa Suomen työterveyslaitoksen tutkimuksessa todetaan, että työaikojen pidentäminen ei lisää tuottavuutta vaan väsymystä.  Työ irtautuu ajasta ja paikasta. Työpaikka on entistä harvemmin tietty kiinteä tila.

EU-tasolla, mutta myös kansallisesti, on väitetty, että työturvallisuus- ja työterveyslainsäädäntö on hallinnollinen taakka erityisesti pienillä ja vähäriskisillä toimialoilla. Kilpailukyvyn nimissä lakisääteisistä velvoitteista tulisi luopua. Näin ei kuitenkaan saa tapahtua. Työntekijöitä ei voi laittaa eriarvoiseen asemaan työpaikan koon tai toimialan mukaan. Kaikille tulee taata samantasoinen terveyden suoja.

Positiivisena voidaan pitää komission päätöstä yli 10 vuoden neuvottelujen jälkeen parantaa syöpädirektiiviä ja asettaa sitovia raja-arvoja syöpävaarallisille aineille. Komission Luxemburgin neuvoa-antava komitea järjestää syyskuussa workshopin, jossa käsitellään muuttuvan työelämän vaikutuksia työpaikkojen työturvallisuus- ja työterveystyöhön.  Tapaamisessa on tarkoitus keskustella myös EU:n direktiivien uudistamista työn murrokseen sopivaksi.  Samanaikaisesti komissio valmistelee tiedonantoa, miten koko tämänhetkinen työsuojelulainsäädäntö voitaisiin yksinkertaistaa. Tässä piilee suuria vaaroja, mutta myös mahdollisuuksia.

Työn tekemisen muutokset vaativat työntekijäpuolelta entistä enemmän valppautta seurata, mitä työpaikoilla tapahtuu. Työelämän eriarvoistuminen ja polarisaatio on estettävä.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi


Nimimerkki
Otsikko
Kommentti *
Älä täytä
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia
Ei kommentteja