rss Blogi

Blogissa FinUnionsin väki ja vierailevat kirjoittajat pureutuvat ajankohtaisiin EU- ja työelämäaiheisiin.
27.9.2017 17.26

Macronin kutsu otettava vakavasti myös Suomessa

FinUnionsin johtaja Aleksi Kuusisto

Aleksi final

Ranskan presidentti Emmanuel Macron esitteli hallintonsa kunnianhimoisen EU:n uudistamisvision Sorbonnen yliopistossa Pariisissa, eurooppalaisten vaihto-opiskelijoiden edessä tiistaina 26.9. Lähes kaksituntisessa, tunteikkaassa puheenvuorossaan Macron puhui vahvasti eurooppalaisen yhteistyön tiivistämisen puolesta ja kutsui kaikki tähän uskovat rakentamaan Ranskan kanssa Euroopan tulevia ytimiä. Merkelin aseman heikennyttyä Saksan vaaleissa tuntui Euroopan johtajan viitta siirtyneen ainakin hetkeksi Ranskan presidentin harteille.

Macronin tulevia ytimiä eivät olisi toteuttamassa kaikki EU-jäsenmaat vaan niitä tavoiteltaisiin eri kokoonpanoilla. Ranska vaikuttaa haluavan rakentaa yhteistyötä myös suoraan jäsenmaiden kanssa, ohi EU-instituutioiden, kunhan tuloksia syntyy. 

Tulevissa ytimissä säilyminen edellyttänee Suomeltakin vahvaa omaa aktiivisuutta, rakentavaa asennetta ja toimivaa keskusteluyhteyttä suoraan Ranskan ja muiden jäsenmaiden hallintoihin. On tehtävä enemmän kuin vain reagoitava muiden jäsenmaiden aloitteisiin neuvostossa. Keskitien kulkeminen ja varovainen suhtautuminen moniin EU:n uudistamisideoihin ei siis enää riitä.

Ranskan visiona on luoda ytimien ulkopuolisille maille jäsenyysmalli, jossa niiltä edellytettäisiin lähinnä vain sisämarkkinoiden toiminnan kannalta keskeisten sääntöjen noudattamista. Tällainen EU-jäsenyys voisi Macronin mielestä sopia tulevaisuudessa myös Britannialle.

Ytimissä kunnianhimon taso sen sijaan asetettaisiin hyvin korkealle. Globaalisti vahvan Euroopan ytimen luominen edellyttäisi Macronin mielestä tiiviimpää yhteistyötä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Tavoitteena olisi jopa yhteinen puolustusbudjetti, puolustusdoktriini ja yhteiset nopean toiminnan joukot, kaikki Natoa täydentäen.

Ydinmaiden kesken tavoitteena olisi myös pitkälle menevä taloudellinen ja sosiaalinen lähentyminen. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari ohjaisi sosiaalista lähentymistä, ja tulevassa EU:n rahoituskehyksessä ohjattaisiin entistä enemmän resursseja tähän tarkoitukseen. Macron ilmoitti yllättäen myös olevansa valmis siirtämään maatalouspolitiikan painopistettä EU-tasolta kansalliselle tasolle, joten maalla saattaa olla valmiutta yhtäaikaisesti vähentää EU-budjetin maataloustukiin käytettyjä menoja.

Verotuksen harmonisointi on Macronin näkökulmasta keskeinen osa sosiaalista ulottuvuutta. Hän haluaisikin asettaa yhteisöverokannoille ala- ja ylärajan ja perustaisi euroalueelle yhteisen budjetin, jonka varat tulisivat nimenomaan jäsenmaiden perimistä yhteisöveroista.

Toisin kuin joissain medialähteissä on todettu, ei Macron puheessaan esittänyt sosiaalivakuutusmaksujen harmonisointia. Sen sijaan hän esitti, että lähetettyjen työntekijöiden sova-maksut pitäisi maksaa kohdemaan sääntöjen mukaisesti, jos lähtömaan maksutaso on kohdemaan tasoa alhaisempi. Toisin sanoen Itä-Euroopasta lähetetyn työvoiman hinta nostettaisiin läntiselle tasolle vaatimalla paitsi näiden palkkojen, myös sosiaalivakuutusmaksujen maksamista korkeampien Länsi-Euroopan tasojen mukaisesti.

Kompensaationa Itä-Euroopalle Macron tilittäisi näin kerätyt sova-maksut työntekijöitä lähettäviin maihin niiden omien sosiaalisten standardien nostamiseksi. Esitys merkinnee sitä, että sosiaalivakuutusrahastojen kautta tehtäisiin tulonsiirtoja työvoimaa vastaanottavista Länsi-Euroopan maista työvoimaa lähettäviin Itä-Euroopan maihin.

Macron haluaisi lähentää myös jäsenmaiden palkkatasoja. Puheessaan hän ehdotti, että tietyillä yhteisillä kriteereillä määriteltäisiin kullekin maalle sopiva minimipalkan taso, joka olisi turvattava kaikille maan työntekijöille.

Macronin esityksissä riittää sulatettavaa Suomessakin. Esitykset on kuitenkin ennen kaikkea nähtävä keskustelun avauksina ja viestinä siitä että Ranska on nyt tosissaan uudistamassa EU:ta ja haluaa mahdollisimman monet jäsenmaat tähän yhteiseen työhön mukaan. Toivon mukaan Suomellakin riittää uskallusta ottaa Macronin kutsu vakavasti, jotta juna ei mene ohi ja Suomi ajaudu tulevien ytimien ulkopuolelle.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi


Nimimerkki
Otsikko
Kommentti *
Älä täytä
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia
Ei kommentteja