rss Blogi

Blogissa FinUnionsin väki ja vierailevat kirjoittajat pureutuvat ajankohtaisiin EU- ja työelämäaiheisiin.
17.5.2016 16.52

Osaaminen on Euroopan kilpailuvaltti

Akavan asiantuntija Miika Sahamies, nuoret aikuiset ja työelämä

Miika JPEG


Komissio julkaisi aiemmin keväällä suunnitelman Euroopan uuden osaamisen ohjelmasta (A new Skills Agenda for Europe). Ohjelman tarkoitus on vahvistaa EU-kansalaisten työelämässä ja yhteiskunnassa tarvitsemia taitoja. Samalla tuetaan muuttuvissa olosuhteissa tärkeää kykyä elinikäiseen oppimiseen.

Ohjelmaan sisältyy koulutuspanostuksia, joissa korostuvat liikkuvuuden, digitaalisuuden sekä teknologisen osaamisen edistäminen eri koulutusasteilla.

Keskeinen keino osaamistason korottamiseksi on ammatillisen koulutuksen työelämäyhteyksien lisääminen sekä kaikkein heikoimmassa asemassa olevien osaamistason parantaminen ns. osaamistakuulla (Skills Guarantee). Myös korkeakoulutettujen työntekijöiden liikkuvuutta halutaan lisätä uudistamalla eurooppalaista tutkintojen viitekehystä (EQF). Suunnitelmissa on lisäksi päivittää EU-tason korkeakoulupoliittisia linjauksia (The Higher Education Agenda, Key Competencies Framework).

Osaaminen, luovuus ja innovaatiot ovat keskeisiä keinoja työllistymisen ja EU:n kilpailukyvyn parantamiseksi. Niiden lisäämiseksi on tärkeää luoda Euroopan tasolla yhteisiä periaatteita. Julistusten merkitys luodaan kuitenkin vasta tuomalla tavoitteet käytäntöön.

Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö EAY tekee jatkuvasti työtä eurooppalaisten osaamistason parantamiseksi. Komission osaamispaketin yhteydessä se on korostanut koulutuksen laadun varmistamista ja riittävien harjoittelu- ja työpaikkojen merkitystä.

Suomessa keskusjärjestöt ovat kehittämässä valtakunnallista koulutus- ja työvoimapolitiikkaa. Tämän rinnalla niiden jäsenliitot tekevät konkreettista työtä jäsenistönsä osaamisen ylläpitämiseksi ammatti- ja koulutusaloittain. Keinovalikoimaan kuuluvat muun muassa erilaiset koulutukset ja kurssit sekä yleisten työelämätaitojen kehittäminen panostamalla esimerkiksi uraohjaukseen ja työnhakutaitoihin.

Monella kansainvälisen tason päättäjällä olisi paljon opittavaa Suomen ay-liikkeeltä. Työmarkkinajärjestöjen kanssa käydyn sosiaalidialogin avulla saavutettu kansalaisten osaamistaso on Suomessa maailman huippuluokkaa. Koulutusjärjestelmää pyritään jatkuvasti kehittämään vastaamalla talouden vaihteleviin olosuhteisiin ja väestörakenteen muutoksiin.

Komission Skills-agendan käyttöönotossa on tärkeää korostaa sosiaalidialogin merkitystä koko Euroopassa. Laadukas koulutus ja korkea osaamistaso saavutetaan vain ruohonjuuritason kanssa käydyllä vuoropuhelulla. Tässä ammattiyhdistysliikkeen osaaminen eri puolilla Eurooppaa on korvaamatonta.

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi

Ei kommentteja