rss Blogi

Blogissa FinUnionsin väki ja vierailevat kirjoittajat pureutuvat ajankohtaisiin EU- ja työelämäaiheisiin.
8.5.2014 20.23

Ilmastonmuutoksesta työtä tulevaisuudessa

Akavan ympäristöpolitiikan asiantuntija Elina Moisio

Moisio Elina 07Nyt valittavan Euroopan parlamentin ja komission asialistalla ei ole sen enempää eikä vähempää kuin maailman pelastaminen. Nämä ihmiset tulevat viemään Euroopan kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin Pariisiin vuonna 2015 sekä linjamaan EU:n sisäiset ilmastotoimet.

Ilmastonmuutos muuttaa työtä ja työn tekemisen ympäristöjä jo lähivuosina. Ilmastonmuutos kiihdyttää muutenkin käynnissä olevaa rakennemuutosta. Elinkeinoja, toimialoja ja ammatteja katoaa. Samalla syntyy koko ajan uutta. Kestävä ympäristö- ja ilmastopolitiikka luo myös uusia työpaikkoja ja liiketoimintamahdollisuuksia. Siksi ilmastonmuutoksen hillinnässä ja sopeutumiseen varautumisessa kannattaa olla mukana. 

Ensitöikseen uuden parlamentin on sovittava EU:n omista päästövähennystavoitteista. Ensimmäinen askel on sopia jäsenmaita sitovasta 40 % päästövähennystavoitteesta vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Katseen tulisi kuitenkin olla jo vuodessa 2050, ja sinne asetettuihin tavoitteisiin pääsemisessä. Päästöoikeuksien huutokaupan tulisi olla tärkein väline saavuttaa asetetut päästövähennystavoitteet. Se ei kuitenkaan nykyisellään toimi, ja ongelmat olisikin syytä korjata.

Uusiutuvien energian lähteiden kehittämisessä Euroopan maat etenevät kovin eritahtisesti. 27 % tavoite uusiutuvien energialähteiden lisäämiselle auttaisikin jäsenmaita tässä työssä.  Suomen metsissä on paljon kestävällä tavalla hyödynnettävää biomassaa. Sen käyttöä on lisättävä ja korvattava sillä etenkin kivihiilen polttokäyttöä. Metsähakkeen käytön lisääminen onkin keskeinen ja kustannustehokas tapa lisätä uusiutuvan energian käyttöä Suomessa. Uusiutuvan energiatuotannon tukeminen kasvattaa samalla Suomen energiaomavaraisuutta.  

Suomen teollisuus on niin hyvässä vireessä energiatehokkuuden suhteen, että muilla mailla voisi olla opittavaa. Energiatehokkuuden osalta Euroopan parlamentin onkin vielä mietittävä toimivat mekanismit, joilla energian säästäminen Euroopassa edistyy. On hyvä, että mahdollinen energiatehokkuustavoite määritellään kun on saatu riittävästi kokemuksia. 

Samaan aikaan, kun sovitaan ilmastonmuutosta hillitsevistä toimista EU:ssa sisäisesti, on aika valmistautua kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin. Ilmastonmuutoksen torjumiseen tarvitaan kaikki maailman maat mukaan. Vuonna 2015 Pariisin ilmastokokouksessa on mahdollista solmia kunnianhimoinen kansainvälinen ilmastosopimus. Näissä neuvotteluissa Euroopan pitää toimia sillanrakentajana. Tästä syystä EU:n ilmastopolitiikkaa koskevien tavoitteiden pitää olla riittävän korkealla. Yhtä tärkeää on saada unionin ulkopuolisetkin maat mukaan niiden toteuttamiseen.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi