rss Blogi

Blogissa FinUnionsin väki ja vierailevat kirjoittajat pureutuvat ajankohtaisiin EU- ja työelämäaiheisiin.
27.5.2014 18.04

Mitä Euroopan vaalitulos tuo työntekijöille?

FinUnionsin johtaja Pekka Ristelä

Ristelä Pekka 94x130 px

Eurovaalien tulosta tulkitaan nyt kuumeisesti. Yhteistä eri tulkinnoille on epävarmuus. Kukaan ei vielä tiedä edes sitä, minkälaisiin ryhmiin valitut edustajat parlamentissa ryhmittyvät. Kaikesta epävarmuudesta huolimatta yritän arvioida tulosta yhdestä näkökulmasta: Mitä sunnuntain vaalitulos tuo eurooppalaisille työntekijöille?

Nyt päättyvä parlamenttikausi oli työelämän eurooppalaisen sääntelyn kannalta heikko. Monet toivotut uudistukset esimerkiksi työsuojelun alalla jäivät tekemättä, kun Barroson komissio ei yksinkertaisesti esittänyt tarvittavia direktiivejä. Parlamenttiin asti päässeissä hankkeissa esimerkiksi liikkuvien työntekijöiden aseman parantamisessa nähtiin pieniä edistysaskeleita, mutta niissäkin jouduttiin tyytymään laihoihin kompromisseihin. Toisaalta myöskään suoranaisia katastrofeja ei nähty.

Voidaanko uudelta kaudelta odottaa enemmän? Paljon riippuu komission kokoonpanosta ja poliittisista painopisteistä. Niille tarvitaan parlamentin hyväksyntä.

 Vaaliohjelmissaan työntekijöiden oikeuksia korostaneet europuolueet eivät saaneet parlamentissa enemmistöä, mutta niiden suhteellinen asema suurimpaan EPP-ryhmään verrattuna parani. Näistä lähtökohdista on täysin mahdollista, että ryhmien välisten neuvotteluiden tuloksena parlamentti edellyttää uudelta komissiolta työntekijämyönteisempää otetta. Mitenkään itsestään selvää tämä ei kuitenkaan ole. Parlamentissa vahvistivat asemiaan myös työntekijänäkökulmasta vaaralliset tai vähintäänkin arvaamattomat oikeistopopulistit.

Työelämän lainsäädännön ohella työntekijänäkökulmasta on oleellista se, minkälaisia talouspolitiikan ohjeistuksia EU-maat tulevalla kaudella saavat. Päättyvällä vaalikaudella ohjeistuksissa on vahvana juonteena ollut työmarkkinoiden sääntelyn muuttaminen tavalla, joka heikentää työntekijöiden neuvotteluasemaa ja sitä kautta alentaa palkkoja. Kasvua on haettu työn hinnan alentamisella, ei niinkään ay-liikkeen toivomilla työllisyyttä parantavilla investoinneilla.

Parlamentin suorat mahdollisuudet vaikuttaa EU:n talouspoliittiseen ohjaukseen ovat vähäiset. Päälinjat päätetään jäsenmaiden päämiesten Eurooppa-neuvostossa, joka tekee lopulliset ratkaisut myös maakohtaisista taloussuosituksista. Linjausten valmistelijana komissiokin käyttää kuitenkin suurta valtaa myös talouspolitiikassa, ja aihe on varmasti esillä, kun parlamentissa päätetään ehdoista komission hyväksymiselle.

Vaaleissa talous oli yksi pääteemoista ja tappion kärsivät puolueet, jotka selvimmin puolustivat tähänastista linjaa. Näistä lähtökohdista uudelta komissiolta tullaan varmasti vaatimaan uudenlaista politiikkaa. Toinen asia on sitten se, minkälainen tuon politiikan sisältö voisi olla, kun parlamentissakin kasvanut kriittisten äänten joukko koostuu keskenään jyrkästi ristiriidassa olevista näkemyksistä. Enemmistöjen rakentaminen EU:n talouspolitiikan muuttamiseksi tulee varmasti olemaan vaikeaa.

Paljon on vielä auki ja epävarmaa. Vaaleissa valittiin parlamentti, mutta uuden vaalikauden sisältö on vasta työn alla. Siksi työntekijöidenkään ääni ei saa vaieta, vaikka kesä on edessä ja vaalit ohi.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi