rss Blogi

Blogissa FinUnionsin väki ja vierailevat kirjoittajat pureutuvat ajankohtaisiin EU- ja työelämäaiheisiin.
25.6.2014 16.48

Vähemmistöjen syrjintään puututtava

Akavan asiantuntija Miika Sahamies, nuoret aikuiset ja työelämä

Miika JPEGAkava, STTK ja SAK ovat perinteisesti pitäneet  kaikkein heikoimpien puolta työelämässä. Erilaisten vähemmistöjen oikeuksien puolustaminen on kuulunut koko ay-liikkeen olemassaolon ajan sen ydintehtäviin.  Olikin täysin luontevaa, että järjestöt päättivät osallistua myös Helsinki Pride -tapahtumaan, jonka aiheena oli tänä vuonna työelämä.

Vaikka Suomessa vähemmistöjen asema työmarkkinoilla on parantunut monilta osin, tehtävää riittää vielä paljon.

Euroopan komission vuonna 2012 julkaiseman Eurobarometrin mukaan 69 % suomalaisista arvioi etniseen alkuperään perustuvan syrjinnän olevan Suomessa yleistä. Puolet vastaajista kokee myös transihmisten ja seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän yleiseksi. Vammaisuuden osalta  vastaava luku oli 42 %, yli 55 vuoden iän osalta 42 %, uskonnon ja vakaumuksen samoin kuin sukupuolen osalta tulos oli 29 %.

Varsinkin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen tilanne on huolestuttava. Heihin kohdistuvaa syrjintää ilmenee niin työhönottotilanteissa ja työehdoissa kuin kohtelussa työpaikalla ja työsuhteen päättämistilanteissa.  

EU:n perusoikeusvirasto (FRA) julkaisi vuonna 2013 laajan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjintää, väkivaltaa ja häirintää koskevan kyselytutkimuksen. Sen mukaan eurooppalaisista seksuaalivähemmistöihin kuuluvista henkilöistä jopa kaksi kolmasosaa oli kokenut syrjintää joskus elämänsä aikana. Sukupuolivähemmistöön kuuluvat olivat joutuneet syrjinnän kohteeksi sitäkin useammin; peräti 55 % oli kokenut syrjintää viimeisen vuoden aikana.

On hyvä, että  vähemmistöjen asemaa on ryhdytty parantamaan uudistamalla kotimaista lainsäädäntöä. Parhaillaan eduskunnan käsittelyssä olevan tasa-arvolain muutosehdotuksen myötä sukupuoleen perustuvan syrjinnän kielto tulee kattamaan paremmin myös sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun kohdistuvan syrjinnän.  Lisäksi samaan aikaan uudistettavan yhdenvertaisuuslain soveltamisala laajenee ja tulee koskemaan lähtökohtaisesti kaikkea julkista ja yksityistä toimintaa. Tämä antaa entistä vahvemman tuen myös ammattiliitoille ajaa vähemmistöihin kuuluvien jäsentensä oikeuksia.

Pride-viikolle osallistumalla palkansaajakeskusjärjestöt ovat halunneet muistuttaa, että työelämän epäkohtiin on puututtava. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kohtaamaan syrjintään on kiinnitettävä Euroopan laajuisesti nykyistä enemmän huomiota. Vähemmistöjen ihmisoikeuksien toteutuminen ei ole työelämän kuriositeetti, omantunnon kysymys tai henkilökohtainen valinta. Oikeus yhdenvertaiseen kohteluun kuuluu kaikille.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi