rss Blogi

Blogissa FinUnionsin väki ja vierailevat kirjoittajat pureutuvat ajankohtaisiin EU- ja työelämäaiheisiin.
19.11.2014 12.40

EU:n työmarkkinoiden tasa-arvokehitys on hapuilevaa

Akavan työelämäasioiden asiantuntija Tarja Arkio

Arkio Tarja 200Euroopan unionin tavoite miesten ja naisten tasa-arvon edistämiseksi työmarkkinoilla yskähtelee.  Naisten asemaa on vaikeuttanut se, että talouskriisin runtelemat jäsenmaat ovat talouden tervehdyttämiseksi karsineet palveluita ja työpaikkoja erityisesti julkiselta sektorilta.

Naisten työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin siintää valitettavan kaukana. Vuoden 2013 tilastojen mukaan työllisyysaste oli vuonna 2013 noin 59 prosenttia. Miesten työllisyysaste ylsi EU-28:ssa noin 69 prosenttiin.

Jos katsotaan työmarkkinoita tarkemmin, kuva piirtyy vielä karumpana. Määrä- ja osa-aikaiset työt kasautuvat naisille, eikä palkkaerojen umpeen kuromisessakaan ole juuri edistytty. Prekariaatti naisistuu.

Valonpilkahduksiakin työmarkkinoilta onneksi löytyy.  Ilahduttavaa on se, että viimeisen 10 vuoden aikana naisten työllisyysaste on nousut neljällä prosenttiyksiköllä. Miesten työllisyysaste on puolestaan laskenut. Naiset kouluttautuvat miehiä enemmän, nyt jo 60 prosenttia yliopistoista valmistuvista on naisia.

Valoa kajastaa myös yritysmaailman huipulta. Komission raportin mukaan naisten osuus pörssiyritysten hallituksissa on noussut lähes kahdeksan prosenttiyksikköä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Suurimmissa pörssiyrityksissä osuus on nyt 18,6 prosenttia.

Komission esitys kiintiödirektiivistä on varmasti vauhdittanut liike-elämän toimijoita. Suomi on tässäkin edelläkävijä, mutta kehitys on toivottoman hidasta. Ilahduttavaa on se, että Keskuskauppakamarin tuoreen katsauksen mukaan naisten osuus liiketoimintajohdossa on kaksinkertaistunut viimeisen kolmen vuoden aikana. Silti naisia on liiketoiminnan johtajista vain 44, miehiä 382.

Tasa-arvon edistäminen työmarkkinoilla koituu miesten ja naisten eduksi. Siksi on tervetullutta, että myös EU-tasolla tasa-arvokysymyksiin on otettu mukaan miesnäkökulma. Vastikään miesten roolia tasa-arvon edistämisessä pohdittiin seminaarissa, jonka järjestäjämaata kehuttiin edelläkävijäksi. Ei hullummin, Suomi.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi