rss Blogi

Blogissa FinUnionsin väki ja vierailevat kirjoittajat pureutuvat ajankohtaisiin EU- ja työelämäaiheisiin.
28.9.2015 10.54

Euroopassa tarvitaan luottamusta

FinUnionsin johtaja Pekka Ristelä

Ristelä Pekka 94x130 px

Euroopan ay-liike valmistautuu yhteistyöjärjestönsä EAY:n syyskuun lopun edustajakokoukseen Pariisissa. Kokouksessa päätetään suuntaviivat tulevalle viisivuotiskaudelle ja valitaan järjestön uusi johto. Mitkä ovat uuden kauden suurimmat haasteet?

Vääntö keinoista Euroopan talouden ja työllisyyden vahvistamiseen jatkuu varmasti tiukkana. Ay-liikkeen visiota osaamiseen, hyvinvointiin ja yhteistyöhön perustuvasta menestyksestä ei ole helppo edistää Euroopassa, jossa työvoimakustannusten alentaminen, työsuhteturvan heikentäminen ja julkisen talouden leikkaukset ovat edelleen yleinen resepti talouden ongelmiin.

Talouspolitiikan erimielisyyksiäkin suurempi haaste eurooppalaiselle yhteistyölle on se epäluottamuksen ilmapiiri, joka talouskriisin vuosina on päästetty kasvamaan eurooppalaisten välille. Kokonaisten kansakuntien leimaamisesta epäluotettavaksi on tullut arkipäivää. Miten sellaisessa ilmapiirissä voi rakentaa yhteisiä ratkaisuja – jotka eurooppalaisten syvän keskinäisriippuvaisuuden oloissa ovat kuitenkin täysin välttämättömiä?

Eurooppalaisia riivaava keskinäinen epäluottamus on leimannut myös viime viikkoina kärjistynyttä turvapaikkakeskustelua. Tarve eurooppalaiselle koordinaatiolle on huutava, mutta useiden jäsenmaiden kyky siihen on surkea. Taustalla ovat monessa EU-maassa laajaa kannatusta saaneet liikkeet, joiden politiikan ytimessä on kyyninen vastakkainasettelu ”meidän” ja ”muiden” välillä. Pelko ja uhkakuvat ohjaavat poliittisia valintoja.

Ay-liikkeelle yleiseurooppalainen epäluulon ilmapiiri on valtava ongelma. Miten solidaarisuuteen, yhteistyöhön ja sopimiseen perustuva liike voi menestyä ajassa, jota leimaa luottamuksen puute? Ay-liike on myös periaatteiltaan ja historialtaan kansainvälinen, yhtäläiselle ihmisarvolle rakentuva liike. Mikä tila sellaiselle jää vahvistuvan kansallismielisyyden Euroopassa?

Näihin kysymyksiin Euroopan ay-liikkeen on pikaisesti löydettävä hyviä vastauksia. Se ei voi odottaa parempia aikoja, koska sen on omalla työllään rakennettava Eurooppaa, jossa kansainvälisyys ja yhteistyö nähdään jälleen ratkaisuna, ei ongelmana.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi