rss Blogi

Blogissa FinUnionsin väki ja vierailevat kirjoittajat pureutuvat ajankohtaisiin EU- ja työelämäaiheisiin.
18.11.2015 12.24

Verovaje ja aggressiivinen verosuunnittelu – Euroopan parlamentti haluaa reilumpaa yhtiöverotusta

SAK:n ekonomisti Erkki Laukkanen

Laukkanen

Suomessa on viimeiset 20 vuotta torjuttu harmaata taloutta ja talousrikollisuutta valtioneuvoston vahvistamien torjuntaohjelmien avulla. Viime vuosina harmaan talouden paikalle on ilmestynyt verovaje, ero lainmukaisen ja toteutuneen verokertymän välillä.

Mikä verovajetta aiheuttaa?

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietinnön (4/2012 vp) mukaan verovajetta aiheuttavat ”rekisteröinnin puutteet, ilmoittamatta jättäminen, väärän sisältöiset ilmoitukset, erehdykset ja muut tahattomat virheet, tulkinnalliset asiat, aggressiivinen verosuunnittelu, maksuviivästykset ja -puutteet sekä harmaa talous”.  Toisin sanoen, myös aggressiivinen verosuunnittelu aiheuttaa verovajetta.

Suomen verohallinnolle eduskunnan määritelmä ei kuitenkaan kelvannut. Keväällä 2014 ilmestyneen verohallinnon raportin mukaan ”lainmukainen verokertymä ei pidä sisällään tilanteita, joissa asiakas toimii lain kirjaimen mukaan, mutta lain hengen vastaisesti (ns. aggressiivinen verosuunnittelu)”. Näin ollen aggressiivinen verosuunnittelu ei sisällykään verovajeeseen, eikä sitä siten ole myöskään syytä rajoittaa.

Mitä tästä opimme?

No, ainakin sen, että kysymys verovajeesta on läpeensä poliittinen. Muuten on vaikea selittää sitä, että verovalvonnasta vastaava viranomainen läksyttää eduskuntaa siitä, mikä on laillista ja mikä ei ole. Näin siitä huolimatta, että aggressiivinen verosuunnittelu menee aina sille harmaalle alueelle, jossa toiminnan laillisuutta on mahdollista arvioida vasta sitten, kun siitä on tehty läpinäkyvää ja julkisesti arvioitavaa.

Ja sitähän se ei nyt ole, ei myöskään muissa EU-maissa. Siksi Euroopan parlamentin veropäätöksiin keskittyvä erityiskomitea (TAXE) hyväksyi 26.10. suositukset toimenpiteistä, joilla EU:n yhtiöverotuksesta tehtäisiin reilumpaa ja avoimempaa.

Verokomitean jäsenten mukaan monikansallisten yritysten olisi raportoitava maakohtaisesti voitoistaan, maksamistaan veroista ja saamistaan tuista. Yhteistä sopimusta tarvitaan komitean mukaan myös verosääntöjen ja siirtohinnoittelusopimusten nimissä sallituista toimista.

Mutta siihen se yksimielisyys sitten jääkin.

Europarlamentaarikot hyväksyivät 27.10. lausunnon, jossa he osoittavat pettymyksensä EU-maiden sopuun monikansallisten yritysten veropäätöstietojen vaihdosta. Meppien mukaan sovinnon myötä hukattiin merkittävä mahdollisuus aggressiivisen verosuunnittelun ja epäreilun verokilpailun torjumisessa.

EU-maat ovat sopineet automaattisten verotietojen vaihdon aloittamisesta vuonna 2017. Tietojen vaihto voi olla lääke eräiden harmaan talouden aiheuttamien verovuotojen tukkimiseen. Mutta aggressiivinen verosuunnittelu voi vastaavasti jopa lisääntyä.

En usko, että Euroopalla on tähän varaa.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi