rss Blogi

Blogissa FinUnionsin väki ja vierailevat kirjoittajat pureutuvat ajankohtaisiin EU- ja työelämäaiheisiin.
4.3.2016 9.29

Ay-oikeudet ovat ihmisoikeuksia

FinUnionsin tiedottaja Meiju Keksi

Meiju Keksi

Ammattiyhdistysoikeudet ovat ihmisoikeuksia. Niissä ei ole kyse mielipiteistä, vaan lakiin nojautuvista periaatteista. Ne ovat ratkaisevia eriarvoisuuksien vähentämiseksi sekä asianmukaisen elintason ja julkisten palvelujen puolustamiseksi. Maat joissa ay-liike on vahva, ovat tasa-arvoisempia. Työntekijöiden oikeudet ovat kuitenkin lisääntyvien hyökkäysten kohteena niin median, yritysten kuin hallitustenkin taholta.

Lauseet eivät ole peräisin maailman ay-kattojärjestön pääsihteerin, vaan Amnesty Internationalin asiantuntija Shane Enrightin ja ihmis- ja ammattiyhdistysoikeuksiin erikoistuneen asianajaja John Hendyn suusta. Molemmat osallistuivat tällä viikolla Euroopan ammatillisen yhteisjärjestö EAY:n Euroopan parlamentissa järjestämään tilaisuuteen.

EAY on huolissaan Euroopan laajuisista hyökkäyksistä perustavanlaatuisia ay-oikeuksia, kuten järjestäytymis-, työehtosopimusneuvottelu- ja lakko-oikeutta, vastaan. Järjestö onkin käynnistänyt kampanjan niiden tunnustamiseksi yli puoluerajojen. EAY peräänkuuluttaa ammattiyhdistysoikeuksien olevan osa kansainvälisiin sopimuksiin kirjattuja ihmisoikeuksia.

Järjestön ei tarvinnut tilaisuudessa muistutella asiasta, sillä Enrightin ja Hendyn puheenvuorojen jälkeen ay-oikeuksien asema kiistämättömänä osana ihmisoikeuksia ei jäänyt osallistujille epäselväksi. 

Enright pureutui puheenvuorossaan ay-liikkeen asemaan ihmisoikeuksien ja tasa-arvon puolustajana. Hänen mukaansa Amnesty pitää järjestäytymisoikeutta keskeisenä keinona kamppailla yhteiskunnallista epätasa-arvoa vastaan. Enright huomautti myös Tunisian työmarkkinaosapuolten viime vuonna saamasta Nobelin rauhanpalkinnosta. ”Tunisia on esimerkki siitä, miten ammattiyhdistysliike kanavoi onnistuneesti ihmisten tyytymättömyyden tunnetta”.

Hendy keskittyi perinpohjaisessa esityksessään – joka saattoi aiheuttaa lakipykäliin vihkiytymättömälle kuulijalle keskittymisvaikeuksia  –  läpikäymään kansainvälisiä ja eurooppalaisia sopimuksia, joihin ay-oikeudet sisältyvät.

Lisäksi Hendy painotti työehtosopimusneuvottelujen asemaa ainoana tapana varmistaa demokratian ja oikeudenmukaisuuden toteutuminen työpaikalla. Hänen mukaansa työehtosopimusneuvottelut ovat keskeinen tekijä epätasa-arvon vähentämiseksi ja taloudellisen tehokkuuden lisäämiseksi. Hendy nosti esiin vielä yhden oleellisen seikan: ”Ilman lakko-oikeutta työehtosopimusneuvottelut eivät ole kerjäämistä kummempaa.”


Palaa otsikoihin | 1 Kommentti | Kommentoi