rss Blogi

Blogissa FinUnionsin väki ja vierailevat kirjoittajat pureutuvat ajankohtaisiin EU- ja työelämäaiheisiin.
27.10.2017 9.51

Lähetettyjen työntekijöiden asema paranee – ja Euroopan parlamentin linjalla sitä parannettaisiin vielä enemmän

FinUnionsin johtaja Aleksi Kuusisto

Aleksi final

Sekä jäsenmaiden ministerineuvosto että Euroopan parlamentti muodostivat lokakuun lopulla kantansa lähetettyjen työntekijöiden direktiivin uudistamiseen. Kummankin EU-instituution hyväksymät tavoitteet toisivat parannuksia lähetettyjen työntekijöiden asemaan. Niinpä tulevissa kolmikantaneuvotteluista, joissa neuvoston ja parlamentin on määrä sopia lainsäädännön sisällöstä Euroopan komission kanssa, voidaan odottaa positiivisia tuloksia.

Jäsenmaiden kanta muodostettiin maanantaina 23. lokakuuta iltaan asti venyneissä neuvotteluissa. Poiketen neuvoston normaalista, konsensukseen perustuvasta päätöksentekomallista neuvotteluratkaisusta äänestettiin. Puola, Unkari, Latvia ja Liettuan vastustivat lopullista tekstiä, mutta kyllä-äänet riittivät määräenemmistöpäätöksen tekemiseksi. 

Neuvoston hyväksymässä tekstissä velvoitetaan nykyistä kattavammin noudattamaan kohdemaan palkkamääräyksiä ja rajoitetaan lähettämisen kesto normaalisti 12:een ja poikkeuksellisesti 18 kuukauteen. 
 
Parlamentin kanta hyväksyttiin käytännössä tiistaina 24. lokakuuta, kun työllisyysvaliokunnan viikkoa aiemmin muodostama kanta hyväksyttiin koko parlamentin kannaksi tuleviin kolmikantaneuvotteluihin. 

Palkansaajien näkökulmasta parlamentin kanta on vielä parempi kuin neuvoston. Parlamentti katsoo, että tämän nykyisin sisämarkkinalainsäädännöksi määritellyn direktiivin tulisi jatkossa olla myös direktiivi työntekijöiden suojelemiseksi. Tämä kaksoisoikeusperusta ohjaisi tulevaa oikeuskäytäntöä aiempaa tasapainoisempaan suuntaan.

Parlamentti haluaa myös, että kaikille lähetetyille työntekijöille olisi maksettava matka-, majoitus- ja ruokailukulut koko lähettämisen ajalta. Jäsenmaiden kannan mukaan nämä kustannukset pitäisi korvata vain silloin, kun työntekijä siirtyy kohdemaan sisällä lisäkomennukselle esimerkiksi toiseen kaupunkiin.
 
Toisin kuin monissa muissa jäsenmaissa, Suomessa lähetetyille työntekijöille on jo tähän asti pitänyt maksaa työehtosopimusten mukaista palkkaa. Suomeen lähetetyt työtekijät ovat kuitenkin joutuneet itse kattamaan sellaisiakin matka-, majoitus- ja ruokailukuluja, joiden korvaamisesta on sovittu Suomen työehtosopimuksissa.
 
Parlamentin kanta on kokonaisuudessaan hyvin kannatettava, ja toivon mukaan jäsenmaat voivat neuvotteluissa vielä liikkua sen suuntaan. Kovin suurta liikettä ei kuitenkaan voida odottaa, sillä jo nyt neuvostossa jouduttiin poikkeuksellisesti äänestämään. Jo neuvostonkin kannan mukaan eteneminen toisi merkittäviä parannuksia monien maiden työntekijöille, auttaisi kitkemään sosiaalista polkumyyntiä ja vahvistaisi sisämarkkinoiden legitimiteettiä.

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi