2007

20.12.2007 13.27

Komissiolta tervetullut ehdotus autojen pakokaasupäästöjen leikkaamisesta


Palkansaajajärjestöjen EU-edustuston tiedote 20.12.2007Euroopan komissio on julkistanut lainsäädäntöehdotuksensa henkilöautojen pakokaasupäästöjen leikkaamisesta. Päästöjä tulee vähentää siten, että ne vuonna 2012 olisivat keskimääräisesti 130 g/km. Tavoitetta ei siis ole asetettu ajoneuvokohtaisesti. Tämä merkitsee sitä, että autonvalmistajat voivat edelleen tehdä myös korkeampipäästöisiä autoja kunhan valmistavat myös niin paljon vähäpäästöisiä, että keskiarvo saavutetaan. Valmistajat voivat myös käydä keskenään "päästökauppaa" muodostamalla pooleja, joiden keskiarvolla tavoitetta tällöin mitataan. Vähemmän kuin 10 000 autoa vuodessa tekevät riippumattomat autonvalmistajat voivat anoa komissiolta oman valmistajakohtaisen tavoitteensa asettamista.

Mikäli tavoitteeseen ei päästä, joutuu autonvalmistaja maksamaan sakkoa. Sakon suuruus on vuonna 2012 20 €/g/km, vuonna 2013 35 €, 2014 60 € ja vuonna 2015 95 €/g/km. Komissio odottaa, että enemmistö valmistajista saavuttaa päämäärän eikä sakkoja tarvitsisi määrätä kovin paljon. Tämä näkemys voi osoittautua liian optimistiseksi.

Komission esitys on tärkeä; autojen osuus kaikista EU:n hiilidioksidipäästöistä on 12 % eikä unioni voi päästä ilmastotavoitteisiinsa, ellei myös autoteollisuus osallistu talkoisiin. Autoteollisuus on kuitenkin lyhytnäköisesti haraamassa vastaan ja lykkäämässä laskun maksamista tuonnemmas. Se ei ole myöskään ryhtynyt mihinkään  toimenpiteisiin päästöjen vähentämiseksi silloin, kun sillä olisi ollut siihen vapaaehtoista tietä mahdollisuus. Nyt on sitten otettava käyttöön tämä toinen mahdollisuus eli säädösten ja sanktioiden tie. Tällä hetkellä hiilidioksidipäästöjen keskiarvo EU:n alueella on 160 g/km Suomen arvojen ollessa vielä tätäkin parisenkymmentä grammaa korkeammalla tasolla.
Tehtävä olisi siis jotakin ja nopeasti. EAY on aiemmin vaatinut komissiolta 130 g/km -tavoitteen asettamista. Tämän vaatimuksen komissio nyt siis toteuttaa. Komission aloitteelle onkin syytä toivoa mitä parhainta menestystä.
--
Ari Åberg
Director
The Finnish Trade Unions Representation to the EU
FinUnions

Boulevard du Roi Albert II, 5
B-1210 Brussels - Belgium
Tel +32 2 201 06 81
Fax +32 2 203 11 37
Mobile +358 400 504 352
Palaa otsikoihin