2007

11.12.2007 18.24

Lisäeläkkeistä ei sopua neuvostossa


Palkansaajajärjestöjen EU-edustuston tiedote 11.12.2007Työllisyys-, terveys-, sosiaali- ja kuluttaja-asioiden neuvosto ei päässyt keskinäiseen yhteisymmärrykseen komission ehdotuksesta lisäeläkedirektiiviksi. Suurimmat erimielisyydet koskivat kertymäaikaa. Asia siirtyy joko Slovenian tai Ranskan puheenjohtajakaudelle.

Euroopan komissio tarkisti 9.10. esitystään lisäeläkedirektiivistä ja otti melko pitkälle huomioon parlamentin 20.6. tekemiä muutoksia. Direktiivi perustuu nyt vapaakirjamenettelyyn. Lähtevän työntekijän tulee voida jättää suojatut eläkeoikeutensa vapaakirjaoikeuksina siihen lisäeläkejärjestelmään, jossa kyseiset oikeudet ovat karttuneet. Ellei suojattuja eläkeoikeuksia ole ehtinyt kertyä, järjestelmän tulisi palauttaa eläkemaksuista johtuvien sijoitusten arvo. Direktiivillä ei siis säädetä suojattujen eläkeoikeuksien siirroista, mutta liikkuvuuden parantamiseksi jäsenvaltioiden tulisi pyrkiä mahdollisuuksiensa mukaan edistämään tällaisia siirtoja erityisesti uusien lisäeläkejärjestelmien perustamisen yhteydessä. Tämä selkeyttää tilannetta verrattuna aiempaan suoriin pääomansiirtoihin ja valtiontakuuseen perustuneeseen esitykseen.

Direktiiviesitys koskee vain työsuhteen perusteella määräytyviä lisäeläkkeitä. Näin ollen esimerkiksi yksilölliset eläkevakuutukset jäävät direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Ay-liikkeen kannalta myönteistä on, että direktiiviehdotukseen on lisätty työmarkkinaosapuolten tunnustettu asema lisäeläkejärjestelmien suunnittelussa ja täytäntöönpanossa. Jäsenvaltioiden oikeus omien eläkejärjestelmiensä järjestämiseen säilyy.

Suomessa muiden kuin yksilölliseen eläkesäästämiseen perustuvien lisäeläkkeiden merkitys on vielä vähäinen. Sen arvioidaan kuitenkin kasvavan lisääntyvän työvoiman liikkuvuuden ja väestörakenteen muutosten seurauksena.
--
Ari Åberg
Director
The Finnish Trade Unions Representation to the EU
FinUnions

Boulevard du Roi Albert II, 5
B-1210 Brussels - Belgium
Tel +32 2 201 06 81
Fax +32 2 203 11 37
Mobile +358 400 504 352
Palaa otsikoihin