2007

12.12.2007 13.00

Parlamentti hyväksyi ilmanlaatudirektiivin


Palkansaajajärjestöjen EU-edustuston tiedote 12.12.2007Euroopan parlamentti on hyväksynyt ilmanlaadun parantamista koskevan direktiivin. Direktiivillä korvataan aikaisemmat viisi ilmanlaatua koskevaa säädöstä. Keskeisin asia direktiivissä on pienhiukkasia (PM2,5) koskevien sitovien raja-arvojen asettaminen. Pienhiukkaset ovat ovat vakava uhka ihmisten terveydelle ja on jo korkea aika ryhtyä toimiin hiukkaspäästöjen rajoittamiseksi.

Hyväksytty direktiivi on parlamentin ja neuvoston neuvottelema kompromissi. Pienhiukkasten alustava tavoitearvo vuonna 2010 on tämän mukaan 25  mikrogrammaa kuutiometriltä. Arvosta tulee sitova vuonna 2015. Parlamentti sai mukaan myös alemman suositusluontoisen raja-arvon 20 mikrogrammaa kuutiometriltä vuoteen 2020 mennessä. Komission tulee tarkastella tilannetta uudelleen vuonna 2013, jolloin raja-arvoa voidaan tarvittaessa tiukentaa. Suurempien hiukkasten (PM10) raja-arvoihin ei tullut muutoksia verrattuna aikaisempiin säädöksiin.

Jäsenvaltiot velvoitetaan valvomaan hiukkaspitoisuuksia. Tätä varten niiden tulee perustaa mittausasemia ja näytteidenottopaikkoja. Hiukkaspitoisuuksien lisäksi asemilla mitataan rikkidioksidin, typen oksidien, lyijyn, bentseenin sekä hiilimonoksidin pitoisuuksia. Jäsenvaltioilla on kaksi vuotta aikaa direktiivin säännösten implementointiin. Suuri kysymysmerkki on, miten uudet jäsenmaat pystyvät direktiiviä noudattamaan. Niissä teollisuuden ja liikenteen hiukkaspäästöt kun ovat sitä luokkaa, ettei niitä hetkessä eikä aivan pikku rahalla vähennetä.
--
Ari Åberg
Director
The Finnish Trade Unions Representation to the EU
FinUnions

Boulevard du Roi Albert II, 5
B-1210 Brussels - Belgium
Tel +32 2 201 06 81
Fax +32 2 203 11 37
Mobile +358 400 504 352
Palaa otsikoihin