2007

21.12.2007 12.23

Suomalaisen ja ruotsalaisen työehtosopimusneuvottelun uudet haasteet - Hanaforum 16.1.2007 klo 15-17


Palkansaajajärjestöjen EU-edustuston tiedote 21.12.2007

Alla on kutsu Hanasaaren järjestämään tilaisuuteen "Suomalaisen ja ruotsalaisen työehtosopimusneuvottelun uudet haasteet", joka järjestetään Hanaforumissa keskiviikkona 16.1.2007 klo 15-17. Tilaisuuden alustajat ovat keskeisiä Suomen ja Ruotsin ay-vaikuttajia ja työelämän tutkijoita. Seminaarin ohjelma on alla.

Myös tähän seminaariin osallistuminen on maksutonta, mutta edellyttää ilmoittautumista etukäteen, viimeistään 14.1. Sähköpostitse info@hanaholmen.fi, puh. 09-43502413.

Viittaan edustuston tiedotteeseen 19.12.2007, jossa kerrottiin samalla viikolla 14.1.2008 Helsingin Metsätalolla järjestettävästä seminaarista työtaisteluoikeudesta ja vapaasta liikkuvuudesta.


--
Jorma Rusanen
Director
The Finnish Trade Unions Representation to the EU
FinUnions (KEY-Finland)
Boulevard du Roi Albert II, 5
B-1210 Brussels - Belgium
Tel +32 2 203 12 38
Fax +32 2 203 11 37
Mobile +358 40 5485661
jrusanen@fin.etuc.org / www.finunions.orgSuomalaisen ja ruotsalaisen työehtosopimus neuvottelun uudet haasteet

Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, Hanasaarenranta 5, Espoo Keskiviikkona 16. tammikuuta 2008 klo 15-17


Ruotsalaisella ja suomalaisella työehtosopimusneuvotteluilla on edessään uusia haasteita kuten vapaa liikkuvuus työmarkkinoilla ja vapaa kilpailu EU:n sisällä. Kaksi kansallista työmarkkinakonfliktia ovat ajankohtaistaneet keskustelun toisaalta työntekijöiden oikeudesta työsuhdeturvaan ja työehtosopimukseen, toisaalta työnantajien oikeudesta hyötyä vapaasta kilpailusta

Konflikti Ruotsin rakennustyöntekijöiden liiton (Svenska Byggnadsarbetareförbundet) ja liettualaisen yrityksen Laval un Partneri Ltd:n välillä alkoi syksyllä 2004, kun Vaxholmin kunta antoi yrityksen hoidettavaksi koulurakennushankkeen. Rakennustyöntekijöiden liitto ei onnistunut saamaan työehtosopimusta liettualaisille työntekijöille, minkä jälkeen työt asetettiin saartoon.

Kova kilpailu Viron liikenteessä ajankohtaisti varustamon suunnitelmat Viking Rosellan ulosliputtamisesta Viroon. Ulosliputtaminen vältettiin kiitos miehistön uuden työehtosopimuksen. Nämä kaksi tapausta kertovat kuilusta, joka on muodostunut työvoiman ja palveluiden vapaan liikkuvuuden ja työntekijöiden oikeuksien välille.

Tulevatko suomalaiset ja ruotsalaiset työmarkkinamallit selviämään työnantajien painostuksessa? Rajottaako vapaa liikkuvuus lakko-oikeutta maissamme? Missä tahdissa naapurimaamme tulevat uudistamaan työmarkkinoitaan? Onko EU-maiden työmarkkinalainsäädännön yhdenmukaistaminen tarkoituksenmukaista?


Lukkiutuneessa neuvottelutilanteessa hoitoalan ammattijärjestö Tehy aloitti työkiistatoimenpiteet joukkoirtisanoutumisilla syksyllä 2007. Työnantajat varoittivat toimenpiteiden mahdollisista yhteiskunnalle aiheutuvista vaaratilanteista. Tehy perusteli puolestaan toimenpiteitään hoitotyöntekijöiden työolosuhteiden vaikeudella. Suomen viimeisimmän tulopoliittisen kokonaisratkaisun sopimuskausi päättyi syyskuussa 2007. Uuden tulopoliittisen sopimuksen puuttuessa uudet työehtosopimukset on neuvoteltu alakohtaisesti.

Onko uudenlaiselle modernille tupolle olemassa edellytyksiä?


Case Vaxholmin kunta
Neuvottelupäällikkö Gunnar Ericson, Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Case Viking Rosella
Puheenjohtaja Simo Zitting, Suomen Merimies-Unioni

Case Tehy Neuvottelupäällikkö Jukka Maarianvaara, Tehy

Keskustelijat
Puheenjohtaja Wanja Lundby-Wedin, Landsorganisationen i Sverige LO
Puheenjohtaja Lauri Ihalainen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
Apulaisjohtaja Eeva-Liisa Inkeroinen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK
Keskustelua johtaa professori Niklas Bruun, Svenska Handelshögskolan

Keskustelun jälkeen vastaanotto Hanasaaren Ravintola Johanneksessa

Kielet: Suomi ja Ruotsi, simultaanitulkkaus.


Järjestäjät: Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, Pohjola-Norden.


Osallistuminen on maksutonta mutta edellyttää ilmoittautumista etukäteen, viimeistään 14.1. Sähköpostitse info@hanaholmen.fi, puh. 09-43502413.


Tiedustelut: Vastaava ohjelmakoordinaattori Tina Räihä, tina.raiha@hanaholmen.fi, puh. 09-4350 2422.   

Palaa otsikoihin