2007

12.12.2007 17.49

Suuret seremoniat päättävät Portugalin puheenjohtajakauden


Palkansaajajärjestöjen EU-edustuston tiedote 12.12.2007EU:n valtionpäämiehet allekirjoittavat 13.12. uuden perussopimuksen. Se käydään allekirjoittamassa Lissabonissa, jotta sitä voidaan kutsua Lissabonin sopimukseksi. Tämän jälkeen Eurooppa-neuvosto käsittelee varsinaisen asialistansa 14.12. Brysselissä. Muut maat ovat suostuneet tähän eriskummalliseen matkailuun puheenjohtajamaan päättäväisestä pyynnöstä. Uusi perussopimus onkin Portugalin puheenjohtajakauden tärkein saavutus ja se saatiin satamaan jopa suhteellisen helposti. Rehellisyyden nimessä on toki todettava, että suurin poliittinen vääntö käytiin Saksan pj-kaudella. Silloin vaivoin sovitusta HVK:n mandaatista tuli niin yksityiskohtainen, että Portugalin ja asiantuntijaryhmän oli helppo jatka Saksan aukomaa uraa. Yhtä kaikki uusi sopimus on tosiasia ja mikäli se saadaan ratifioitua, on EU:n "perustuslaillinen kriisi" ohi ja päästään keskittymään perusasioihin.

Puheenjohtajakauden tavoitteissaan Portugali yritti tyhjentää pajatsoa ja esitti vähän kaikille kaikkea. Perussopimuksen uudistaminen verotti kuitenkin luonnollisesti voimavaroja muusta. Energiakysymykset ja ilmastonmuutos oli painopisteenä ja siinä on saatukin tuloksia aikaan. EU on ollut erittäin aktiivinen ja aloitteellinen, mutta paljon riippuu kansainvälisestä yhteisöstä. Komission energiapaketin  esittely siirtyy tammikuuhun. Neuvosto kehottanee komissiota myös esittelemään kestävän kehityksen strategian tiekartan. Uudet ympäristöpoliittiset toimet ovat tärkeysjärjestyksessä ehdottomalla etusijalla. Komissiota kehotetaan myös tekemään esityksiä meripoliittisen tiedonantonsa pohjalta ja raportoimaan asiasta viimeistään vuoden 2009 lopulla.

Suomen kannalta merkittävää on, että Pohjoinen ulottuvuus saataneen jälleen EU:n agendalle. Komissiota kehotetaan erityisen Itämeri-strategian laadintaan. Strategia, jonka tulee valmistua kesäkuuhun 2009 mennessä, painottuu Itämeren suojeluun.

Lissabonin strategiasta ja sen tarkistuksesta on pitkin matkaa pidetty suurta meteliä, mutta suuria tekoja ei ole oikein näkynyt. Innovaatiopolitiikka on kyllä pidetty esillä ja Euroopan Teknologiainstituuttikin saatu perustettua, mutta jotenkin tästä hommasta puuttuu henki. Komissio on tosin julkaissut asiasta raportin ja nyt tähdätään siihen, että Eurooppa-neuvosto käsittelisi Lissabonin strategiaa kevätistunnossaan 2008. Ainakin seuraavan kolmivuotiskauden toimenpideohjelma on tulossa listalle.

Työ- ja sosiaaliasioissa Portugali sai tarmonpuuskan kautensa loppupuolella yrittäen ajaa vuokratyö- ja työaikadirektiivejä läpi neuvostossa koplaamalla ne yhteen. Yritys oli kömpelö eikä johtanut mihinkään. Asia siirtyy "seuraaville puheenjohtajakausille", mikä käytännössä tarkoittaa Ranskaa. Slovenian hartiat lienevät tähän mutapainiin liian kapeat. Saattaa olla, ettei blokkaavaa vähemmistöä enää silloin löydy, mutta onko muulla Euroopalla varaa kävellä totaalisesti Britannian yli. Se saattaa merkitä lähtölaskennan alkamista. Ay-liike on myös asemissaan eikä tule hyväksymään työelämän huononnusdirektiivejä. Tässä voitaneen nojautua pitkälle parlamentin tukeen, mikä johtaa pattitilanteeseen. Tässä suhteessa uusi puheenjohtajamaa (oli se sitten kuka tahansa) on vähän kuin harakka tervatulla sillalla.

Joustoturvasta Portugali kykeni saamaan aikaan yhteiset yleisperiaatteet, joiden perusteella voidaan kyllä kansallisessa implementoinnissa edetä. Ratkaisun heikkous on kuitenkin siinä, ettei parlamentin kantaa otettu huomioon riittävästi. Se olisi parantanut merkittävästi joustoturvaperiaatteiden sisältöä erityisesti työelämän turvaa ja neuvottelumekanismeja koskevilta osiltaan. Samassa yhteydessä noteerataan myönteisesti EAY:n ja BusinessEuropen yhteinen työmarkkina-analyysi. Toivottavasti se johtaa jälleen myös oikean sosiaalidialogin käynnistymiseen.

Maahanmuuttopolitiikka oli myös Portugalin painopisteiden raskasta sarjaa. Tämän osalta kävi niin, että merkittävä osa aiotuista toimenpiteistä siirtyy seuraavan puheenjohtajamaan kontolle. Näitä ovat mm. rajavalvontajärjestelmän ja Frontexin kehittäminen sekä työnantajasanktiodirektiivi. Ensi vuonna toteutetaan myös maahanmuuttopolitiikkaa käsittelevä toinen EU-Afrikka -ministerikokous, liikkuvuuskumppanuuden pilottiprojektit Kap Verden ja Moldovan kanssa sekä dialogin aloittaminen Latinalaisen Amerikan ja Karibian kanssa. Yhteiseurooppalainen turvapaikkajärjestelmä pitäisi perustaa 2010 ja sitä varten kehotetaan komissiota esityksenantoon 2008.

Ulkosuhteissa painopisteenä oli Länsi-Balkanin vakauttaminen. Siinä ei sanottavasti edistytty lukuun ottamatta Bosnian poliisivoimien perustamista.
Huippukokouksia pidettiin kunnioitettava määrä. Brasilian kanssa avattiin pää yhteistyölle. Myös Afrikka-huippukokous oli merkittävä lähinnä strategisen tärkeytensä vuoksi, vaikka konkreettiset tulokset jäivätkin vähäisiksi.
--
Ari Åberg
Director
The Finnish Trade Unions Representation to the EU
FinUnions

Boulevard du Roi Albert II, 5
B-1210 Brussels - Belgium
Tel +32 2 201 06 81
Fax +32 2 203 11 37
Mobile +358 400 504 352
Palaa otsikoihin