2007

19.12.2007 13.28

Terveyspalveludirektiivi parantaa hoitomahdollisuuksia ulkomailla


Palkansaajajärjestöjen EU-edustuston tiedote 19.12.2007


EU:n komission valmistelema esitys terveyspalveludirektiiviksi koskee potilaan oikeuksia rajat ylittäviin terveyspalveluihin. Tämä on direktiivin virallinen nimikin. Direktiivillä halutaan selkeyttää nykykäytäntöä, jossa EY:n tuomistuin on vuodesta 1998 ratkonut potilaiden oikeuksia hoitoon ja korvauksiin case by case -pohjalta. Komissio suunnittelee myös antavansa ensi vuonna tiedonannon potilasturvallisuudesta ja terveyspalvelujen laadusta.

Direktiivi perustuu ajatukseen, jonka mukaan jokainen omassa maassaan terveyspalveluihin oikeutettu voi vapaasti etsiä ja käyttää vastaavia palveluita toisesta jäsenmaasta, mikäli kyse ei ole sairaalahoidosta. Tällöin hän on oikeutettu oman maansa järjestelmän mukaisiin korvauksiin.
Myös vastaavia sairaalapalveluita voidaan käyttää toisessa jäsenmaassa, mutta korvauksen saamiseen tarvitaan ennakkolupa. Lupakäytännöt vaativat varmasti vielä hiomista ennen kuin ne saadaan toimimaan.

Direktiivillä ei rajoiteta jäsenvaltioiden oikeutta terveyspalveluidensa järjestämiseen eikä sillä myöskään rajoiteta jäsenvaltioiden oikeutta korvauksista päättämiseen riippumatta siitä, missä hoito on annettu. Näin ollen esimerkiksi jos joku valtio ei korvaa tiettyä hoitoa, ei potilaalle synny oikeutta korvaukseen sillä perusteella, että hän käy hoidattamassa itseään toisessa jäsenvaltiossa, jossa kyseinen hoito korvataan. Mikäli vastaanottavassa maassa on hoitoon jonoa, ei toisesta jäsenmaasta tuleva pääse jonon ohi, vaan joutuu omalle paikalleen tähän jonoon. Vastaanottavan maan viranomaisilla ei myöskään ole velvollisuutta ottaa vastaan potilaita toisesta jäsenmaasta, mikä tämä vaarantaa vastaanottavan maan terveydenhuoltojärjestelmän kapasiteetin ja toimivuuden.

Direktiivi edellyttää toimiakseen myös toimivaa tiedonsiirtoa maasta toiseen. Potilaille tulee myös antaa kaikissa maissa oikeus omiin potilastietoihinsa. Tässä yhteydessä nousevat esiin tietosuoja- ja tietoturvakysymykset, joissa riittää vielä fiilailtavaa. Myös reseptien tunnustaminen päteviksi koko EU:n alueella vaatii käytännön pohtimista mm. lääkkeiden standardisoinnin (direktiivi 2001/83/EC) ja väärennysten ehkäisemisen suhteen.

Direktiivi koskee siis lähinnä potilaan oikeuksia ja systematisoi jo olemassa olevaa oikeuskäytäntöä. Rajat ylittävien terveyspalvelujen käyttö ei myöskään ole volyymiltaan kovin suurta (1 % valtioiden terveysbudjeteista) vaikkakin se toki on tärkeää niille, jotka näitä palveluita tarvitsevat. Tästä huolimatta terveyspalveludirektiivin ympärillä on jo nyt esiintynyt merkillistä meuhkaamista. Sitä on epäilty yksityistämisdirektiiviksi, vaikka ehdotuksessa on moneen kertaan sanottu, ettei siinä oteta kantaa miten palvelut on organisoitu, tuotettu tai rahoitettu. Sosiaaliset kansalaisjärjestöt (Social NGOs) ovat myös jo ennättäneet lehdistötiedotteessaan syyttää ehdotusta rikkaiden suosimisesta!
Näitä Kuumakalleja voisi kehottaa tutustumaan Suomen hoitotakuuseen, jossa tälläkin hetkellä STAKESin tilastojen mukaan yli 9000 ihmistä jonottaa hoitoon pääsyä yli 6 kuukautta. Ulkomaille hoitoon pääsyn helpottaminen lyhentäisi varmasti myös Suomen hoitojonoja eikä tässä lopputuloksessa tärkeää ole lompakon paksuus, vaan jonon lyhyys.

Kaiken kaikkiaan komission esitys on tällä kertaa varsin hyvä ja tasapainoinen. Teknisissä yksityiskohdissa on varmasti vielä korjailtavaa, mutta periaatelinjaukset näyttävät olevan kohdallaan. Perimmältään kyse on kansalaisten terveyspalvelujen parantamisesta - ei muusta.
Esitys annettaneen joululomien jälkeen.
--
Ari Åberg
Director
The Finnish Trade Unions Representation to the EU
FinUnions

Boulevard du Roi Albert II, 5
B-1210 Brussels - Belgium
Tel +32 2 201 06 81
Fax +32 2 203 11 37
Mobile +358 400 504 352
Palaa otsikoihin