2008

17.12.2008 15.14

Energia- ja ilmastopaketti läpi parlamentissa


Palkansaajajärjestöjen EU-edustuston tiedote 17.12.2008

Euroopan parlamentti hyväksyi äänestyksen jälkeen selvin numeroin eneregia- ja ilmastopaketiksi kutsutun joukon säännöksiä. Paketin säännökset koskevat päästökaupan uudistamista, päästövähennysten taakanjakoa jäsenmaiden välillä, hiilen talteenottoa ja varastointia, uusiutuvia energialähteitä, autojen päästöjä ja liikennepolttoaineita. Asiaa on aikaisemmin käsitelty mm. edustuston tiedotteissa 23.1.2008, 10.12.2008 ja 12.12.2008.

Osasta pakettia oli päästy sopuun neuvoston kanssa. Nämä olivat Claude Turmesin (Verts/ALE, LU) mietintö uusituvista energialähteistä (hyväksyttiin äänin 635-25), Chris Daviesin mietintö hiilen talteenotosta ja varastoinnista (hyväksytiin äänin 623-68), Guido Sacconin (PSE,IT) mientintö autojen päästöistä sekä Dorette Corbeyn (PSE,NL) mietintö liikennepolttoaineiden laatukriteereistä.

Viime viikon Eurooppa-neuvosto hyväksyi kompromissit päästökaupasta (Avril Doyle PPE-DE, IE) ja päästövähennysten taakanjaosta jäsenmaiden välillä (Satu Hassi, Verts/ALE, FI). Parlamentti hyväksyi EPN:n ratkaisun mukaiset säännökset. Doylen nimeä kantava päästökauppadirektiivi hyväksyttiin äänin 610-60 ja Hassin nimellä kulkeva mietintö äänin 629-43. Tässä ratkaisussa käveltiin käytännössä parlamentin esittelijöiden yli ja tätä myös parlamentin keskusteluissa kritisoitiin. Parlamentin enemmistö taipui kuitenkin tukemaan EPN:n kantaa,koska pidettiin tärkeänä, että ilmastopaketissa päästään jäsenmaiden kanssa edes jollain tavoin eteenpäin.
Eurooppa-neuvoston kanta sisältää kieltämättä porsaanreikiä, mutta se on kuitenkin jäsenmaiden kesken saavutettu ratkaisu, joka voidaan myös toteuttaa.

Uusittu päästökauppajärjestelmä on voimassa vuodesta 2013 vuoteen 2020 ja pyrkii vähentämään päästöjä 21 % vuoden 2005 tasosta tai vuosien 2005-2007 keskiarvosta, mikäli se on suurempi. Vuosina 2005-2012 EU:n päästökauppaoikeudet jaetaan teollisuudelle pääosin ilmaiseksi. Huutokaupasta tulee vuodesta 2013 lähtien pääsääntö, mutta siitä on useita poikkeuksia esimerkiksi uusille jäsenmaille.

---

Ari Åberg
Director
The Finnish Trade Unions Representation to the EU
FinUnions
Boulevard du Roi Albert II, 5
B-1210 Brussels - Belgium
Tel +32 2 201 06 81, +32 2 201 66 62 (direct)
Fax +32 2 203 11 37
Mobile +358 400 504 352, +32 479 952 153
aaberg@fin.etuc.org/www.finunions.orgPalaa otsikoihin