2008

12.12.2008 22.03

Huippukokous sopuun perussopimuksesta, taloudesta ja ilmastopaketista


Palkansaajajärjestöjen EU-edustuston tiedote 12.12.2008Eurooppa-neuvosto kykeni kuin kykenikin sopimaan EU:n keskeisimmistä linjauksista Ranskan puheenjohtajakauden päätteeksi. Energia- ja ilmastopaketista saavutettu sopu on jo ehättänyt saada osakseen laajaa arvostelua ympäristöjärjestöjen taholta. Paketti on parlamentin  käsittelyssä ensi viikolla Strasbourgissa ja näyttää siltä, että käsittelystä tulee värikylläinen.

Lissabonin sopimus nytkähti merkittävän askelen eteenpäin, kun Irlannin hallitus ja muuta 26 EU-maata pääsivät yhteisymmärrykseen pattitilanteen ratkaisemisesta. Irlanti kuten muutkin EU:n jäsenmaat saavat pitää kukin oman komissaarinsa myös vuoden 2013 jälkeen. Tämä ei vaadi sopimuksen uutta ratifiointikierrosta, vaan tullaan todennäköisesti toteuttamaan samassa yhteydessä, kun perussopimus seuraavan kerran avataan uuden jäsenmaan (Kroatia, Islanti) liittyessä mukaan unioniin. Suomi on ollut alun pitäen sillä kannalla, että jokaisella jäsenmaalla pitää olla oma komissaari, joten meille tämä luonnollisesti sopi erinomaisesti. Muut Irlannin saamat myönnytykset koskevat vero- ja perhepolitiikkaa sekä puolueettomuutta. Näissä kysymyksissä muiden oli helppo tulla vastaan, koska Lissabonin sopimus ei varsinaisesti näitä asioita koske.

Kiintoisa asia on puheenjohtajan päätelmien liitteessä 1 kohdassa d sosiaalinen edistys ja työntekijöiden oikeuksien suojelu. Samassa yhteydessä viitataan myös julkisten palveluiden keskeiseen rooliin sekä kansallisten ja alueellisten viranomaisten toimivallan kunnioittamiseen yleishyödyllisten palveluiden järjestäjänä. Erityisesti mainitaan koulutus- ja terveydenhuoltopalvelut. Aika vähäiseksi kutistui tämä EAY:n vaatimus sosiaalipöytäkirjasta, mutta parempi tämäkin kuin ei mitään.

Irlanti järjestää siis uuden kansanäänestyksen. Ajankohta on vielä auki. Arviot vaihtelevat kesän ja marraskuun 2009 välillä. Irlannin saamat myönnytykset ovat pieniä, mutta talouden laskusuhdanne ja Irlannin maatalouden vaikeudet riittänevät roudaksi, joka ajaa porsaan kotiin. Puheenjohtajan päätelmissä kehotetaankin komissiota tukemaan Irlantia sen lihatuotannon dioksiiniskandaalin takia. Taloudellista tukea Irlanti tuleekin tarvitsemaan.

EPN hyväksyi komission 26.11.2008 tekemät linjaukset EU:n elvytyspaketista. Paketin laajuus on noin 200 miljardia ja noin 1,5 % unionin BKT:sta. Paketissa viitataan erikseen autoteollisuuden ja pienyritysten tukemiseen sekä energia- ja ilmastomuutosrahaston (Marguerite) perustamiseen. Ranskalaisten lempilapsi on arvonlisäveron alentaminen, josta EPN pyytää ECOFINiltä esitystä maaliskuun 2009 huippukokoukseen. Puheenjohtajan päätelmissä korostetaan, että elvytystoimet tulee mitoittaa kansallisesti. Vakaus- ja kasvusopimus tarjoaa puitteet ja riittävän joustovaran. Normaalitilanteeseen pitää kuitenkin palata niin pian kuin mahdollista.

Energia- ja ilmastopaketti on kokouksen ehkä ristiriitaisin tuotos. Energiaintensiivinen teollisuus saa 100 % vapaat päästöoikeudet ns. benchmarking-mallin pohjalta. Tämä tarkoittaa sitä, että tavoitetaso määriteltäisiin kunkin sektorin  parhaan saatavissa olevan teknologian pohjalta. Benchmarkingin ongelmana on kuitenkin sen alttius lobbaukselle. On vaarassa, että taso näin tulisikin valituksi keskiarvon eikä parhaan oppilaan mukaan. Vapaiden päästöoikeuksin myöntäminen riippuu Kööpenhaminan sopimuksesta.

Suomen kannalta myönteistä on, että metsäteollisuus saatiin liitettyä mukaan energiaintensiivisen teollisuuden joukkoon. Myös se, että huutokauppatulojen viitevuosi muutettiin vuodesta 2005 vuosiin 2005-07, on meille edullista. Keski- ja Itä-Euroopan maille luvattiin tukea, jotta ne sitoutuvat fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämiseen. Energia- ja ilmastopaketin tavoitteet säilytettiin ennallaan. Paketin sisällä muuttui kuitenkin niin moni asia, että tavoitteiden saavuttaminen vaatinee entistä enemmän ponnistuksia.
--
Ari Åberg
Director
The Finnish Trade Unions Representation to the EU
FinUnions

Boulevard du Roi Albert II, 5
B-1210 Brussels - Belgium
Tel +32 2 201 06 81, +32 2 201 66 62 (direct)
Fax +32 2 203 11 37
Mobile +358 400 504 352, +32 479 952 153
aaberg@fin.etuc.org/www.finunions.org
Palaa otsikoihin