2008

12.12.2008 15.07

Lääkepaketti


Palkansaajajärjestöjen EU-edustuston tiedote 12.12.2008EU:n komissio on antanut esityksensä lääkepaketiksi kutsutusta kokonaisuudesta. Paketti sisältää kolme direktiiviesitystä, jotka koskevat potilaille jaettavaa lääkeinformaatiota, lääketurvallisuutta sekä lääkeväärennysten torjuntaa. Lääkeinformaatiota koskee myös asetusesitys. Lisäksi paketti sisältää tiedonannon EU:n lääkepolitiikan tulevaisuudesta.

Lääkeinformaatiota koskevasta esityksestä on käyty etukäteen aika paljon kädenvääntöä. Lääketeollisuus olisi ollut mahdollisimman vapaan informaation jaon kannalla. Esityksessä on kuitenkin päädytty sitä rajoittamaan. Informaatiota voidaan jakaa terveydenhuoltoalan julkaisuissa, lääketuotteita koskevilla internet-sivuilla sekä kirjallisissa vastauksissa erikseen tehtäviin tiedusteluihin. Informaatio voi käsittää tuotteen sisältöön ja sitä koskevaan tutkimukseen liittyvää tietoa sekä tietoa tuotteen ympäristövaikutuksista. Informaation tulee täyttää tarkat objektiivisuus- ja laatukriteerit. Tämän valvonta on jäsenvaltioiden asia. Valvontaan saattaa liittyä kysymys ennakkosensuurista ja useissa jäsenvaltioissa (mm. Suomessa) se vaatinee perustuslaillista tarkastelua. Ehdotuksen taustalla on jäsenmaiden erilaisten käytäntöjen harmonisointi.

Lääketurvallisuutta koskevissa ehdotuksilla pyritään parantamaan potilaiden asemaa vahvistamalla lääkkeiden turvallisuuden valvonnassa EU:ssa käytössä olevaa järjestelmää. Lääketurvallisuutta koskevaa tiedotusta ja tiedon läpinäkyvyyttä lisätään. Yritysten lääkevalvontamekanismeja ja turvallisuuteen liittyvää riskienhallintaa parannetaan. Valvonta on jäsenvaltioiden ja yhtiöiden vastuulla. Yhtiöiden vastuu omista tuotteistaan kasvaa, mikä on tietenkin oikein.

Lääkeväärennysten osalta ratkaisuksi esitetään mm. pakkausten sinetöintiä. Sinettiä ei saa poistaa kuin tietyin ehdoin. Direktiiviehdotus mahdollistaa kuitenkin mm. apteekeissa tapahtuvan uudelleenpakkauksen sekä myös rinnakkaislääketeollisuuden toiminnan. Tuote voidaan avata tietyin ehdoin, kun alkuperä pystytään jäljittämään. Sinetti vaaditaan vain niille lääkeaineille, jotka ovat kaikkein väärennysalttiimpia.

Poliittinen tiedonanto on aika ympäripyöreä. Se koskettelee mm. markkinoillepääsyn edistämistä sekä toimia EU:n lääketutkimuksen kehittämiseksi. USAn, Kanadan ja Japanin kanssa tiivistetään yhteistyötä lääketurvallisuuden parantamiseksi. Merkityksetöntä ei ole myöskään tiedonannossa mainittu yhteistyö Venäjän, Intian ja Kiinan kanssa ovathan monet lääkeväärennökset peräisin juuri näistä maista.

Lisätietoja http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/index_en.htm
--
Ari Åberg
Director
The Finnish Trade Unions Representation to the EU
FinUnions

Boulevard du Roi Albert II, 5
B-1210 Brussels - Belgium
Tel +32 2 201 06 81, +32 2 201 66 62 (direct)
Fax +32 2 203 11 37
Mobile +358 400 504 352, +32 479 952 153
aaberg@fin.etuc.org/www.finunions.org
Palaa otsikoihin