2008

16.12.2008 18.25

Parlamentti hyväksyi yritysneuvostodirektiivin


Palkansaajajärjestöjen EU-edustuston tiedote 16.12.2008

Parlamentin täysistunto hyväksyi tänään 16.12.2008 yritysneuvostodirektiivin muutokset. Komission ehdotusta muutetaan joulukuun alussa saavutetun parlamentin, neuvoston ja komission välisen kompromissin mukaisesti. Ranska siis onnistui puheenjohtajakautensa lopuksi  viemään satamaan myös tämän työelämädirektiivin muutoshankkeen. Ratkaisuun päästiin parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä.

Parlamentti hyväksyi mietintönsä äänin 411 puolesta, 44 vastaan ja 181 äänesti tyhjää (mukana pääosa oikeistoryhmän EPP-ED:n edustajista).

Kompromissin pääsisältö on seuraava: komission esitykseen tehtiin työmarkkinaosapuolten elo-syyskuisen yhteisen ehdotuksen mukaiset 8 muutosta neuvoston työryhmän ja komission viimeistelemin täsmennyksin. Parlamentin valiokunnan mietinnön muista muutosehdotuksista hyväksyttiin muutettuna kolme. Nämä kolme muutosta koskevat erityiseen neuvotteluelimeen pääsemiselle asetettua jäsenmaakohtaista työntekijämääräkynnystä, ylikansallisuuden määritelmää ja direktiivin velvoitteiden laiminlyömisen seuraamuksia.

Edustuston nettisivulta kohdasta ajankohtaista löytyvät aiemmat yritysneuvostodirektiivistä lähetetyt tiedotteet.

Direktiivin muutoshanke on ollut tavanomaisen mutkikas. Muutoshankkeen käynnistäminen oli hankaalaa, sillä työnantajien BusinessEurope ei pitänyt sitä tarpeellisena. Kun komissio loppujen lopuksi heinäkuussa antoi muutosehdotuksensa, pääsivät työmarkkinaosapuolet (Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö EAY, BusinessEurope, CEEP ja UEAPME) sen jälkeen nopeasti sopuun kahdeksasta pienehköstä muutosehdotuksesta komission esitykseen. Loppusuorallakin oli omat mutkansa, joista siis päästiin ratkaisuun epävirallisessa parlamentin, neuvoston ja komission välisessä ns. trilogissa.

Lopputulos on valitettavasti vaatimaton ja johtaa siihen, että lähivuosina direktiivin uudisaminen tulee jälleen esille.

Nykydirektiiviin on toki tulossa parannuksia. Niitä on lähemmin käsitelty aiemmassa tiedotteessamme.


--

Jorma Rusanen

Director

The Finnish Trade Unions Representation to the EU

FinUnions (KEY-Finland)

Boulevard du Roi Albert II, 5

B-1210 Brussels - Belgium

Tel  +32 2 201 06 81; +32 2 203 12 38 (direct)

Fax +32 2 203 11 37

Mobile +358 40 5485661;  +32 479 95 21 49

jrusanen@fin.etuc.org  <http://www.finunions.org/>

http://www.finunions.org <http://www.finunions.org/>Palaa otsikoihin