2008

15.12.2008 21.40

Selvitysmies antoi mietintönsä Laval-tuomion seurauksista Ruotsissa


Palkansaajajärjestöjen EU-edustuston tiedote 15.12.2008

Ruotsin Laval-selvitysmies, sovittelulaitoksen pääjohtaja Claes Stråth jätti perjantaina 12.12.2008 mietintönsä EY-tuomioistuimen Laval-tuomion vaikutuksista Ruotsissa työministeri Sven Otto Littorinille. 

Työmarkkinajärjestöt näyttävät kutakuinkin hyväksyvän  selvitysmiehen ehdotukset, joskin työntekijäpuolella kritisoidaan, että muutosehdotukset menevät liian pitkälle eivätkä kyllin turvaa lähetettyjen yhdenvertaista kohtelua. Työntekijäjärjestöt kuitenkin katsovat, että Ruotsin malli lähetettyjen työntekijöiden kohdalla voidaan säilyttää eli työehdoista voidaan edelleen säännellä työehtosopimuksisssa eikä laissa. Työnantajajärjestö Svenskt Näringsliv puolestaan moittii, että selvitysmies on jättänyt työnsä kesken; palvelujen liikkuvuus olisi tullut turvata tehokkaammin. Ruotsin LO puolestaan arvioi, että mietintö menee pitemmälle kuin mitä EU-oikeus edellyttäisi ja esittää liiallisia rajoituksia niiden työehtojen suhteen, joiden noudattamista lähetetyn työntekijän kohdalla voidaan vaatia.

Nelisensatasivuisessa mietinnössä analoidaan Lavalin tuomiota ja ehdotetaan lakimuutoksia, joilla Ruotsissa voitaisiin ratkaista EY-tuomioistuimen aiheuttamat ongelmat.

Keskeiset muutosehdotukset ovat seuraavat:

  • Myötämääräämislain (medbestämmandelagen)ns. Lex Britannica-säännös muutetaan koskemaan vain EU:n (ETA:n) ulkopuolelta tulevia yrityksiä.
  • EU-alueelta (ETA) tulevien yritysten kohdalla otetaan käyttöön uusi menettely lähetettyjen työntekijöiden lain muutoksilla. Tämä on herättänyt arvostelua ay-liikkeen suunnalta. Liitto voi ryhtyä työtaisteluun turvatakseen ruotsalaisten työehtojen noudattamisen seuraavin edellytyksin:
  1. Työehdot, joiden noudattamista vaaditaan on sovittu alakohtaisessa työehtosopimuksessa, jota noudatetaan yleisesti koko maassa.
  2. Työehtosopimuksessa on oltava selvästi määritelty vähimmäispalkka ja muut työehdot, jotka ovat lakitason vähimmäissuojaa edullisempia ja kuuluvat lähetettyjen työntekijöiden direktiivin ns. ydintyöehtoihin. Vain sopimuksessa määriteltyä vähimmäispalkkaa voidaan vaatia. Työtaisteluun voidaan ryhtyä vain, jos työehtosopimuksen mukaiset ehdot ovat lakitason suojaa edullisemmat.
  3. Työntekijöitä lähettävä yritys ei voi osoittaa, että lähetettyjen työntekijöiden työehdot ovat vähintään samalla tasolla kuin alan ruotsalaisessa työehtosopimuksessa.
  • Lähetetetty työntekijä voi vedota sen työehtosopimuksen ehtoihin, jonka hänet lähettänyt yritys on solminut ruotsalaisen ammattiliiton kanssa siksi ajaksi kun työntekijät tekevät työtä Ruotsissa. Ruotsalainen järjestelmä edellyttää tällaista muutosta, jotta lähetetty työntekijä voi vedota ao. sopimukseen, vaikka ei ole sopimuksen solmineen liiton jäsen.
  • Lähetettyjen lakia muutetaan myös tiettyjen työaikamääräysten kohdalla (mm. yötyökielto).
  • Työympäristölaitokselle (arbetsmiljöverket) saa lisätehtäviä. Se  mm. tiedottaa ulkomaiselle työnantajalle sovellettavaksi tulevista työehtosopimusten määräyksistä ja ehdoista, joiden soveltamista liitot voivat vaatia myös työtaistelu-uhan avulla.
  • Liitot puolestaan rekisteröivät työympäristölaitoksen rekisteriin ne työehtosopimuksen ehdot, joita ulkomaista työnantajaa vaaditaan soveltamaan.  
Alla olevista nettiosoitteista pääsee tutustumaan työntekijöiden keskusjärjestöjen LO:n, TCO:n ja SACO:n sekä työnantajien Svenskt Näringslivin kantoihin mietinnöstä. Ensimmäisenä on hallituksen sivun osoite, josta löytyvät sekä mietintö että annetut lehdistötiedotteet.

http://www.regeringen.se/sb/d/7176/fromdepartment/107/pressitem/117502#anc117502

http://www.lo.se

http://www.tco.se

http://www.tco.se/Templates/Page1____238.aspx?DataID=8590

http://www.saco.se/templates/FeaturePage.aspx?id=5405&epslanguage=SV

http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konfliktregler/article68521.ece


--
Jorma Rusanen
Director
The Finnish Trade Unions Representation to the EU
FinUnions (KEY-Finland)
Boulevard du Roi Albert II, 5
B-1210 Brussels - Belgium
Tel  +32 2 201 06 81; +32 2 203 12 38 (direct)
Fax +32 2 203 11 37
Mobile +358 40 5485661;  +32 479 95 21 49
jrusanen@fin.etuc.org / www.finunions.org


Palaa otsikoihin