2008

12.12.2008 13.12

Ylemmät toimihenkilöt kysyvät: Eikö työministeri tunne työaikalakia? - Böckler-säätiön selvitys työaikojen suhteesta tuottavuuteen


Palkansaajajärjestöjen EU-edustuston tiedote 12.12.2008

Alla on tiedoksenne Ylemmät toimihenkilöt YTN:n puheenjohtaja Sture Fjäderin Euroopan työaikasuojelun kohtalosta huolestunut tiedote. YTN kritisoi myös työministeri Tarja Cronbergin Suomen europarlamentaarikoille lähettämän työaikadirektiiviä käsittelevän sähköpostikirjeen tietoja.

YTN:n puheenjohtaja Fjäder toteaa, että suomalainen ay-liike, YTN mukaan lukien, on EU:n parlamentin työllisyysvaliokunnan kannan puolella. Sen sijaan työministeri Tarja Cronberg on työntekijöille epäedullisen ministerineuvoston esityksen kannalla.

Fjäder viittaa tiedotteessaan Cronbergin suomalaisille europarlamentaarikoille lähettämään ministerineuvoston esitystä puoltavaan kirjeeseen, jossa Cronberg muun muassa toteaa, että "Suomessa ylemmät toimihenkilöt on jätetty työaikalain ulkopuolelle". Fjäder huomauttaa, että väite on virheellinen. "Eikö Suomen työministeri tunne Suomen keskeisimpien työelämää säätelevien lakien soveltamisalaa, hän kysyy. "Tämä on pelottavaa ja kysynkin ministeri Cronbergilta, ovatko 130 000 ylempää toimihenkilöä hänen mielestään todellakin Suomen työaikalain ulkopuolella", Fjäder jatkaa.

EU:ssa on parhaillaan käsittelyssä työaikadirektiivin muutoshanke, jonka  tarkoituksena tulisi muun muassa olla työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojaaminen, työn ja perheen yhteensovittamisen helpottaminen sekä työntekijöiden työaikojen sääteleminen. Jos Cronbergin puolustama ministerineuvoston esitys menisi läpi, se tarkoittaisi kymmenien miljoonien työntekijöiden jäämistä työaikasuojelun ulkopuolelle EU:ssa, sanoo Fjäder. "Tämä kaiketikaan ei voi olla direktiivin tarkoitus", hän sanoo.

Ministerineuvoston esityksen hyväksyminen työaikadirektiiviksi merkitsisi akateemisten työntekijöiden työaikasääntelyssä paluuta 100 vuotta taaksepäin aikakauteen, jolloin työntekijöillä ei ollut mitään oikeuksia. "Ministerineuvoston esitys onkin täysi floppi", puheenjohtaja Sture Fjäder arvioi.

Parlamentilla mahdollisuus korjata työaikasuojelun heikennykset

Parlamentin työllisyysvaliokunta haluaa tehdä työntekijöiden työaikasuojelua turvaavia muutoksia ministerineuvoston esitykseen. Näiden muutosten tekemistä kannattaa koko suomalainen ja eurooppalainen ay-liike. Parlamentin täysistunto äänestää parlamentin kannasta keskiviikkona 17.12.2008. Valiokunta hyväksyi ehdotuksensa valtaenemmistöllä, jossa olivat mukana sekä esittelijä PES:n Cercas että varjoesittelijät EPP-ED:n Silva Peneda ja vihreiden Shroedter.

Täysistunnon käsittelyyn tulevat parlamentin työllisyysvaliokunnan mietinnössä esitetyt muutosehdotukset 1-22 ja niiden ohella parikymmentä muuta muutos- eli tarkistusehdotusta. Euroopan ay-liike kannattaa kaikkien Cercasin valiokuntamietinnössä esitettyjen ehdotusten, siis tarkistusten 1-22, hyväksymistä. Parlamentissa jälkikäteen tehtyjen muutosehdotusten 23-41 hyväksymistä ay-liike ei tue, sillä valiokuntamietinnön ehdotukset johtavat tasapainoiseen lopputulokseen, josta on mahdollista sovittelumenettelyssä päästä ratkaisuun neuvoston ja komission kanssa.

Pitemmät työajat johtavat alhaisempaan tuottavuuteen

Liitteenä on mm. saksalaisen Böckler-säätiön tekemä selvitys. Siinä on tietoja, joiden mukaan pitemmät työajat johtavat alhaisempaan työn tuottavuuteen eikä niillä myöskään ole positiivista työllisyysvaikutusta. Mukana on myös ETUI:n aiempia (vuodelta 2005) selvityksiä, joissa on päädytty vastaaviin johtopäätöksiin.

Böckler Foundationin selvitys löytyy myös alla olevalta säätiön nettisivulta:

http://www.boeckler.de/pdf/impuls_2008_20_6.pdf

--
Jorma Rusanen
Director
The Finnish Trade Unions Representation to the EU
FinUnions (KEY-Finland)
Boulevard du Roi Albert II, 5
B-1210 Brussels - Belgium
Tel  +32 2 201 06 81; +32 2 203 12 38 (direct)
Fax +32 2 203 11 37
Mobile +358 40 5485661;  +32 479 95 21 49
jrusanen@fin.etuc.org / www.finunions.org


Lehdistötiedote 11.12.2008

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n puheenjohtaja Sture Fjäder:
EIKÖ TYÖMINISTERI TUNNE TYÖAIKALAKIA?

Ministeri Cronberg on herättänyt ihmetystä väittämällä, että ylemmät toimihenkilöt olisi Suomessa jätetty työaikalain soveltamisalan ulkopuolelle.

EU:ssa on parhaillaan käsittelyssä työaikadirektiivi, jonka  tarkoituksena on muun muassa turvata työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta, helpottaa työn ja perheen yhteensovittamista sekä säädellä työntekijöiden työaikoja. Parlamentin työllisyysvaliokunta haluaa kuitenkin vielä työntekijöiden työaikasuojelua parantavia muutoksia ministerineuvoston esitykseen.

Suomalainen ay-liike, YTN mukaan lukien, on EU:n parlamentin työllisyysvaliokunnan kannan puolella. Työministeri Tarja Cronberg on työntekijöille epäedullisen ministerineuvoston esityksen kannalla. Cronberg onkin lähettänyt suomalaisille europarlamentaarikoille ministerineuvoston esitystä puoltavan kirjeen, jossa hän toteaa, että "Suomessa ylemmät toimihenkilöt on jätetty työaikalain ulkopuolelle". Väite on virheellinen. Eikö Suomen työministeri tunne Suomen keskeisimpien työelämää säätelevien lakien soveltamisalaa? Tämä on pelottavaa ja kysynkin ministeri Cronbergilta, ovatko 130 000 ylempää toimihenkilöä hänen mielestään todellakin Suomen työaikalain ulkopuolella, YTN:n puheenjohtaja Sture Fjäder kysyy.

Jos Cronbergin puolustama ministerineuvoston esitys menisi läpi, se tarkoittaisi kymmenien miljoonien työntekijöiden jäämistä työaikasuojelun ulkopuolelle EU:ssa.

Tämä kaiketikaan ei voi olla direktiivin tarkoitus, Fjäder jatkaa. Direktiivin mukaan työntekijä voisi yksilöllisesti sopia jopa 60 tunnin mittaisesta työviikosta. Onko yksittäinen palkansaaja niin vahvoilla, että voisi kieltäytyä työnantajan vaatimuksesta tehdä pitkää päivää. Yksilö on aina heikommassa asemassa. Jo työsuojelunäkökulmasta tarvitaan toimivaa työaikadirektiiviä ja työaikalakeja, jotka lähtevät palkansaajan suojeluperiaatteesta, Fjäder toteaa.

Ministerineuvoston esityksen hyväksyminen työaikadirektiiviksi merkitsisi akateemisten työntekijöiden työaikasääntelyssä paluuta 100 vuotta taaksepäin aikakauteen, jolloin työntekijöillä ei ollut mitään oikeuksia. Ministerineuvoston esitys onkin täysi floppi, puheenjohtaja Sture Fjäder jyrisee.

Euroopan parlamentin täysistunto äänestää parlamentin kannasta työaikadirektiivin uudistamiseen 17.12.2008.

Lisätietoja: Sture Fjäder puh 0400-609717


Palaa otsikoihin