2009

8.12.2009 15.52

Energianeuvosto


Palkansaajajärjestöjen EU-edustuston tiedote 8.12.2009Liikenne, telekommunikaatio- ja energianeuvosto keskittyi tällä kertaa energia-asioihin. Kokoukseen osallistui myös vielä energiakomissaarin salkkua kantava Andris Piebalgs, joka hemmotteli ministereitä useilla ajankohtaisilla katsauksillaan.

Neuvosto sai selvityksen komission energiatehokkuuspaketin käsittelystä (kts. edustuston tiedote 14.11.2008). Paketti käsittää ehdotukset direktiivistä rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi, energiamerkintädirektiiviksi sekä rengasmerkintäasetukseksi. Asetus on jo kertaalleen neuvostossa hyväksytty ja direktiiveistäkin vallitsee epävirallinen yhteisymmärrys parlamentin kanssa. Tässä vaiheessa käsittelyssä on kyse lähinnä Lissabonin sopimuksen aiheuttamista prosessuaalisista muutoksista.

Kyse on merkittävästä säännöspaketista. Kaikkien uusien rakennusten tulee olla energiataloudellisesti "nollataseisia" vuonna 2020 ja julkisten rakennusten vuonna 2018. Yli 500 neliömetrin julkisissa rakennuksissa tulee olla energiasertifikaatti ja viiden vuoden kuluttua raja alennetaan 250 neliömetriin. Rakennusten tulee olla energiataloudellisesti kustannustehokkaita ja lämmitys- sekä ilmastointijärjestelmät tulee tarkastaa säännöllisesti. Energiamerkintädirektiivissä energiatehokkuusmerkintä tulee ulottaa kaikkiin energian kanssa tekemisissä oleviin laitteisiin sekä myös esimerkiksi ikkunoihin. Rengasmerkinnöissä on  kyse polttoainetehokkuuden ilmaisemisesta.

Ministerit saivat myös selvityksen energian jakeluvarmuutta koskevasta lainsäädännöstä. Käydyssä keskustelussa kiinnitettiin huomiota lähinnä eri toimijoiden väliseen työnjakoon sekä valtioiden yhteisiin, koordinoituihin toimiin häiriötapauksissa. Esitysten taustalla on viimetalvinen Venäjän-Ukrainan kaasukriisi. Tuleva puheenjohtajamaa Espanja ilmoitti pyrkivänsä asiassa ratkaisuun ennen ensi vuoden kesäkuun loppua. Ministerit keskustelivat myös strategisen energiateknologiasuunnitelman rahoituksesta.
--
Ari Åberg
Director
The Finnish Trade Unions Representation to the EU
FinUnions

Boulevard du Roi Albert II, 5
B-1210 Brussels - Belgium
Tel +32 2 201 06 81, +32 2 201 66 62 (direct)
Fax +32 2 203 11 37
Mobile +358 400 504 352, +32 479 952 153
aaberg@fin.etuc.org/www.finunions.org
Palaa otsikoihin