2009

17.12.2009 18.54

Euroopan parlamentin joulukuun täysistunto käsitteli mm. vuoden 2010 talousarviota ja pienyritysluottoja


Palkansaajajärjestöjen EU-edustuston tiedote 17.12.2009

Euroopan parlamentin joulukuun täysistunto käsitteli mm. vuoden 2010 talousarviota ja pienyritysluottoja

Strasburgin joulukuun täysistunnossa 14.-17.12.2009 parlamentti hyväksyi lopullisesti vuoden 2010 EU-budjetin. Talousarvion koko on 141,4 miljardia euroa maksusitoumuksina (pakolliset menot) ja 122,9 miljardia euroa maksumäärärahoina (ei-pakolliset menot). Maksusitoumukset ovat suuruudeltaan 1,2 prosenttia EU:n yhteenlasketusta bruttokansantuotteesta ja  maksumäärärahat 1,04 prosenttia BKT:sta.

Talousarvio ensi vuodelle neuvoteltiin Nizzan sopimuksen eli aiempien perussopimusten mukaisesti. Lissabonin sopimuksen tuomien perussopimusten muutosten jälkeen parlamentti ja jäsenmaat tekevät yhdessä päätöksen kaikista EU:n budjetin osa-alueista, mutta se siis tapahtuu ensi kerran vuoden 2011 talousarvion osalta.

Isoin haaste EU:n yleisen talousarvion laadinnassa oli löytää rahoitus aikaisemmin sovitulle Euroopan talouden elvytyssuunnitelmalle, johon on varattu 2,4 miljardia euroa vuonna 2010. Siitä ja 300 miljoonan euron lisätuesta maidontuotantoalalle päästiin sopimukseen jo 18.11.

Parlamentti vaatii päätöslauselmassaan komissiolta ensi vuoden alussa arviota siitä, miten Lissabonin sopimuksen muutokset vaikuttavat talousarvioon. Parlamentti myös kehoitti komissiota jatkamaan nykyistä vuosien 2007-2013 rahoituskehystä vuosille 2015-2016. Monivuotinen rahoituskehys määrittelee ohjelmakauden maksusitoumusmäärärahojen ja maksumäärärahojen maksimimäärät, minkä jälkeen vuotuisessa talousarviossa ilmoitetaan tarkemmat summat. Lissabonin sopimusmuutosten myötä rahoituskehityksestä tulee oikeudellisesti sitova.

Parlamentti arvosteli, että yksi EU:n tärkeimmistä prioriteeteista, ilmastonmuutoksen torjuminen, ei korostu riittävästi talousarviossa. Parlamentti kehoitti uutta komissiota esittämään rahoitusehdotuksen YK:n joulukuisen ilmastonmuutoskonferenssin jälkeen.

Itämeri -strategialle 20 miljoonan euron määräraha

Suomen europarlamentaarikkojen yhteen hiileen puhaltava monivuotinen työ tuotti tulosta Itämeri -strategian budjettirahoituksen osalta.  Barroson komissio oli ollut haluton ottamaan strategialle omaa budjettimomenttia. Strategian rahoitus tulee useasta eri lähteestä: unionilta, jäsenvaltioilta, julkisilta ja yksityisiltä toimijoilta ja kansainvälisiltä rahoituslaitoksilta. Nyt Itämeri -strategia kuitenkin sai 20 miljoonan euron määrärahan talousarvioon.

Itämeren alue saa vuosina 2007–2013 yli 50 miljardia euroa investointitukea koheesiopolitiikasta ja muista EU:n rahoituslähteistä. Summasta 27 miljardia osoitetaan yhteyksien parantamiseen, lähes 10 miljardia ympäristötoimiin, 6,7 miljardia kilpailukyvyn parantamiseen ja 697 miljoonaa turvallisuustoimiin ja riskien torjuntaan. Strategia on myös tarkoitus ottaa huomioon seuraavalla rahoituskehyskaudella.

Saharov-palkinto venäläiselle MEMORIAL -ihmisoikeusjärjestölle

Euroopan parlamentin Saharov -mielipiteenvapauspalkinto luovutettiin venäläiselle Memorial -ihmisoikeusjärjestölle keskiviikon täysistunnossa. Oleg Orlov, Sergei Kovalev ja Ludmila Alexeyeva vastaanottivat palkinnon Memorialin ja kaikkien muiden Venäjällä toimivien ihmisoikeustaistelijoiden puolesta. Arvostetun Saharov-palkinnon avulla parlamentti haluaa tuoda ihmisoikeusloukkauksia kansainvälisen huomion kohteeksi ja kunnioittaa ihmisoikeuksien puolesta taistelevia henkilöitä ja järjestöjä.

Memorial on vuonna 1988 perustettu venäläinen kansalaisjärjestö, joka taistelee poliittista sortoa ja ihmisoikeusrikkomuksia vastaan entisissä neuvostotasavalloissa.

Mikrorahoitusjärjestely

Euroopan parlamentti tuki lainsäädäntötoimia, joilla helpotetaan luottojen saantimahdollisuutta pienyritysten käynnistämiseen. Mikrorahoitusjärjestely on tarkoitettu niille, jotka ovat menettäneet tai vaarassa menettää työpaikkansa ja haluavat perustaa tai kehittää mikroyrityksiä. Parlamentti hyväksyi Euroopan komission ehdotuksen, jonka mukaan rahoitusjärjestelyyn osoitetaan 100 miljoonaa euroa neljän vuoden ajaksi. Järjestely tulee voimaan 1.1.2010. Mikroyrityksiksi luetaan yritykset, joissa on alle 10 ihmistä ja joiden liikevaihto ei ylitä kahta miljoonaa euroa.

Parlamentti tenttasi Barrosoa mm. EU 2020 -strategiasta

Komission puheenjohtajan kyselytunnilla keskusteltiin mm. EU 2020 –strategiasta, jolla on tarkoitus korvata nykyinen Lissabonin kasvu- ja työllisyysstrategia. Strategian tarkoitus on tehdä EU:sta vihreämpi sosiaalinen markkinatalous. Komissio käynnisti marraskuun lopussa asiasta julkisen kuulemisen.

Kyselytunti ei riittänyt meppien osin ärhäkkäisiinkin kysymyksiin ja Jose Maria Barroson vastauksiin, joten parlamentin puheenjohtaja Jerzy Buzek sai tehtäväkseen pohtia ajan pidentämistä tunnista puoleentoista.


--
Jorma Rusanen
Director
The Finnish Trade Unions Representation to the EU
FinUnions (KEY-Finland)
Boulevard du Roi Albert II, 5
B-1210 Brussels - Belgium
Tel  +32 2 201 06 81; +32 2 203 12 38 (direct)
Fax +32 2 203 11 37
Mobile +358 40 5485661;  +32 479 95 21 49
jrusanen@fin.etuc.org / www.finunions.org


Palaa otsikoihin