2009

11.12.2009 18.37

Huippukokous helposti sopuun laihasta listasta


Palkansaajajärjestöjen EU-edustuston tiedote 11.12.2009


Päättynyttä Eurooppa-neuvoston kokousta voi luonnehtia eräänlaiseksi "väli-istunnoksi". Lissabonin sopimukseen ja nimitysrulettiin energiaansa käyttäneet päämiehet eivät saaneet suurta dramatiikkaa aikaiseksi edes Kööpenhaminan ilmastokokoukseen liittyvästä kehitysmaiden taloudellisesta avustamisesta. Puolan johdolla joukko jäsenmaita tosin hangoitteli vastaan, mutta lopulta sovittiin yhteensä 7,2 miljardin raha-avusta kehitysmaille vuosina 2010-2012, mikä tekee 2,4 miljardia vuotta kohden. Kaikki jäsenmaat osallistuvat näihin talkoisiin. Suomen panos on 110 miljoonaa.

EU tavoittelee Kööpenhaminan kokouksesta mm. sitä, että mahdollinen poliittinen sopimus voidaan muuttaa oikeudellisesti sitovaksi mieluiten kuuden kuukauden lisäneuvotteluajan kuluessa siten, että sitova sopimus astuisi voimaan vuoden 2013 alusta. EPN uudisti EU:n tarjouksen 30 % päästövähennyksistä vuoden 1990 tasoon verrattuna vuoteen 2020 mennessä mikäli muut teollisuusmaat osallistuvat vastaaviin päästövähennyksiin ja kehitysmaatkin parhaan kykynsä mukaan.

EPN arvioi taloudellisen elpymisen olevan hidasta vielä vuonna 2010. Vahvempaan kasvuun palattaisiin sitten vuonna 2011. Tästä johtuen elvytystä on toistaiseksi jatkettava ja se tulisi lopettaa vasta, kun elpyminen on täysin varmaa. Julkisen talouden vakauttaminen tulisi kuitenkin aloittaa vuonna 2011 ja jo sitä ennenkin sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa taloudellisen tilanteen pohjalta perusteltua. Exit-strategiat ja taloudellisten tukitoimien lopettaminen tulee kaikissa tapauksissa toteuttaa koordinoidusti. Päätelmissä vahvasti esitettyä koordinaatiota on pidettävä voittona Suomelle ja erityisesti pääministeri Vanhaselle, joka useaan otteeseen on asiasta puhunut. Koordinaatiolla voidaan turvata se, etteivät toimet toteudu Suomen kannalta suhdannepoliittisesti väärään aikaan. EPN kehottaa ECOFINia jatkamaa exit-strategioiden käsittelyä ja raportoimaan asiasta kesäkuun huippukokoukselle.

Finanssivalvonnan alueelle päätelmissä suorastaan kieriskellään itsekehussa. On totta, että Euroopan järjestelmäriskikomitea on nyt lähtemässä liikkeelle. Pankkeja, vakuutuslaitoksia ja arvopaperimarkkinoita valvomaan perustetaan niinikään uudet valvontaelimet. Niiden valvonta jää kuitenkin koordinoinnin ja teknisten standardien kehittämisen asteelle. Ylikansallisia valtuuksia ei ECOFINin ja EPN:n linjauksissa ole. Toivoa sopii, että parlamentti näitä valtuuksia lisää ja kehittää näin asiaa kohti komission alkuperäistä esitystä.

Lissabonin strategian jatko on nimeltään EU 2020-strategia. Tämän sisältö tulisi nyt tarkemmin määritellä siten, että siitä voidaan keskustella ensi kevään Eurooppa-neuvostossa. Päätelmissä esitetään kauniita luonnehdintoja osallisuutta edistävistä ja tehokkaista työmarkkinoista, sisämarkkinoiden tehostamisesta ja vihreän talouden eduista. Nyt kuitenkin tähän jatkostrategiaan kaivattaisiin ennen muuta konkretiaa sekä sosiaalista ulottuvuutta.

EPN hyväksyi vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen kehittämistä koskevan ns. Tukholman ohjelman vuosiksi 2010-2014. Ohjelma koostuu mm. seuraavista elementeistä:
-kansalaisuuden ja perusoikeuksien edistäminen. Euroopan kansalaisuudesta on tultava todellisuutta. Perusoikeudet on turvattava. Schengen-alueen laajentumisen on jatkuttava.
-lain ja oikeuden Eurooppa. Oikeussuojan saatavuutta on parannettava niin, että kansalaiset voivat käyttää oikeuksiaan kaikkialla EU:ssa.
-suojaava Eurooppa. Turvallisuutta on lisättävä ja puututtava järjestäytyneeseen rikollisuuteen, terrorismiin ja muihin uhkiin.
-Eurooppaan pääsy globaalistuneessa maailmassa. Menettelyjä olisi tehostettava silloin, kun pääsyn todetaan olevan henkilöiden oikeutetun edun mukaista.
-vastuun, solidaarisuuden ja kumppanuuden Eurooppa maahanmuutto- ja turvapaikka-asioissa. Hallittu muuttoliike ja laittoman muuttoliikkeen estäminen. Yhteinen turvapaikkajärjestelmä 2012.
EPN pyytää komissiota esittämään Tukholman ohjelman täytäntöönpanoa koskevan toimintasuunnitelman viimeistään kesäkuussa 2010. Ohjelman väliarviointi on tarkoitus tehdä kesällä 2012.

Tämän tiedotteen asioita on aiemmin käsitelty edustuston tiedotteissa 4.12. ja 9.12.2009.


--
Ari Åberg
Director
The Finnish Trade Unions Representation to the EU
FinUnions

Boulevard du Roi Albert II, 5
B-1210 Brussels - Belgium
Tel +32 2 201 06 81, +32 2 201 66 62 (direct)
Fax +32 2 203 11 37
Mobile +358 400 504 352, +32 479 952 153
aaberg@fin.etuc.org/www.finunions.org
Palaa otsikoihin