2009

18.12.2009 15.49

Ruotsin pj-kausi lähenee loppuaan - bussimatkustajien oikeuksista sopu neuvostossa


Palkansaajajärjestöjen EU-edustuston tiedote 18.12.2009Ruotsin puheenjohtajuuskautta on jäljellä enää parisen viikkoa ja on jälkiarvioinnin aika. Ruotsin pääministeri Fredrik Reinfeldt esitteli maansa saavutuksia Euroopan Parlamentin tämän vuoden viimeisessä täysistunnossa Strasbourgissa ja sai vaihtelevan vastaanoton (kuinkas muuten). Eniten kehuvia puheenvuoroja käyttivät ruotsalaismepit (kuinkas muuten).

Vaikka Tsekin pj-kauden jälkeen voidaan melkein miten tahansa hoidettua puheenjohtajuutta pitää onnistuneena, hoiti Ruotsi oman leiviskänsä kohtuuhyvin. Ennen kaikkea varmuus ja rutiini nousivat esiin edellisen puolivuotisen hutilointiin ja sähellykseen verrattuna. Ruotsin puheenjohtajuus osui vallanvaihdon vaiheeseen. Käytyjen vaalien jälkeen oli edessä uusien toimielinten valinta ja Lissabonin sopimuksen saattaminen satamaan. Tässä Ruotsi onnistui. Irlannin kansanäänestyksessä puheenjohtajavaltion rooli ei ehkä ollut niinkään merkittävä muutoin kuin osana EU-koneistoa, mutta Tsekin uppiniskaisen presidentin Vaclav Klausin kanssa tarvittiin myös puheenjohtajamaan ja sen pääministerin sovittelutaitoja. Myös nimitykset huippuvirkoihin saatiin tehtyä suhteellisen vähäisellä sirkustelulla. Ei kuitenkaan Ruotsin ansiosta eikä Ruotsista huolimatta, vaan lopulta kuitenkin isojen jäsenmaiden sopiman linjan mukaan.

Interregnum-vaiheessa oli Ruotsin kannalta se haittapuoli, ettei komissiolta tullut kovinkaan paljon uusia esityksiä. Näin ollen asiapuoli jäi vähäiseksi. Ruotsi kuitenkin onnistui keskittymään pöydällä jo oleviin kysymyksiin ja mm. hyväksyttämään Itämeri-strategian sekä sisä- ja oikeusasioihin keskittyvän Tukholman ohjelman. Kolmas suuri kysymys ilmastonmuutos on tätä kirjoitettaessa vielä väännettävänä Kööpenhaminassa. Talouskriisin jälkihoitoa on Ruotsin puheenjohtajakaudella jatkettu ilman suuria sensaatioita.

Neuvostossa Ruotsi sössi kaksi asiaa, joiden olisi suonut menevän toisin; nimittäin finanssivalvontapaketin ja potilasoikeusdirektiivin. Molempia on käsitelty aikaisemmin mm. edustuston tiedotteissa 2.12. ja 4.12. Finanssivalvontapaketista lipsumisesta oli komission puheenjohtaja Barroso niin pahoillaan, että hän keskustelun lopuksi julkisesti vetosi parlamenttiin Ruotsin johdolla tehdyn neuvoston kompromissin muuttamiseksi lähemmäs kohti komission alkuperäistä esitystä. Toivoa sopii, että köyhän kansan tuki ja turva - Euroopan Parlamentti myös näin tekee.

TTE
Liikenne-, tietoliikenne- ja energianeuvosto (TTE) pääsi poliittiseen sopimukseen linja-automatkustajien oikeuksista. Kyseessä on komission viime joulukuinen asetusesitys, joka koskee mm. korvauskysymyksiä, matkustajainformaatiota, valitusten käsittelyä sekä vammaisten matkustajien oikeuksia. Samanlainen lainsäädäntö on hyväksytty jo lentoliikenteeseen sekä rautateille ja laivaliikenteessä se on työn alla.

Neuvostossa oli aikaisemmin esiintynyt ilmaa, jonka mukaan asetus olisi pitänyt rajata koskemaan vain kaukoliikennettä, mutta tässä törmättiin määrittelyongelmiin. Niinpä asetuksen soveltamisala on neuvoston yhteisymmärryksen mukaan yleinen, mutta siihen voidaan tehdä poikkeuksia esimerkiksi kaupunkiliikenteen ja alueellisten liikennepalvelujen osalta. Vammaisten pääsy osallisiksi kuljetuspalveluista sen sijaan taataan kaikissa olosuhteissa. Parlamentti on hyväksynyt asetuksen osaltaan ensimmäisessä käsittelyssään huhtikuussa 2009.
--
Ari Åberg
Director
The Finnish Trade Unions Representation to the EU
FinUnions

Boulevard du Roi Albert II, 5
B-1210 Brussels - Belgium
Tel +32 2 201 06 81, +32 2 201 66 62 (direct)
Fax +32 2 203 11 37
Mobile +358 400 504 352, +32 479 952 153
aaberg@fin.etuc.org/www.finunions.org
Palaa otsikoihin