2009

18.12.2009 14.45

Työelämän asioita EU:ssa - Esitykset hallinnollisen taakan vähentämisestä uhkaavat työsuojelun tasoa


EU-edustuston tiedote 18.12.2009

Tiedotteen liitteenä on SAK:n työympäristöasiantuntija Raili Perimäen kalvosarja teemasta "Työelämän asioita EU:ssa". Perimäki tapasi 11.12.2009 Brysselissä parlamentin suomalaismeppejä ja heidän avustajiaan. Tapaamisen teemana oli erityisesti työsuojelu ja työterveys.

Perimäki käsittelee esityksessään ajankohtaisia EU:n työsuojeluasioita ja Luxemburgin työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean ACSH:n päätöksiä.  Molemmat teemat liittää yhteen komission asettaman ns. Stoiberin korkean tason työryhmän esitykset työnantajien hallinnollisen taakan vähentämisestä. Perimäki on Suomen palkansaajajärjestöjen edustaja kolmikantaisessa ACSH:ssä.

Esityksessä käsitellään myös työsuojeludirektiivin valmistelutilannetta sekä EU:n työterveys- ja työturvallisuusstrategiaa vuosille 2007-2012.

Stoiberin työryhmä on käyttämänsä konsulttiryhmän kautta pyrkinyt selvittämään työnantajien tiedonantovelvoitteiden hallinnollisia kustannuksia. Stoiberin käyttämien asiantuntijoiden pätevyyttä ja selvitysten luotettavuutta on kritisoitu. Komissio kuitenkin antoi lokakuussa tiedonannon toimintaohjelmasta, jonka tarkoituksena on vähentää tietojenantovelvoitteita yrityksissä. Myös Luxemburgin komitea ACSH suhtautuu kriittisesti ehdotuksiin. Komitea haluaa, että ennen Stoiberin suositusten toteuttamista tulee tehdä perusteellinen vaikuttavuustutkimus.

Kalvosarja: Työelämän asioita EU:ssa

--
Jorma Rusanen
Director
The Finnish Trade Unions Representation to the EU
FinUnions (KEY-Finland)
Boulevard du Roi Albert II, 5
B-1210 Brussels - Belgium
Tel  +32 2 201 06 81; +32 2 203 12 38 (direct)
Fax +32 2 203 11 37
Mobile +358 40 5485661;  +32 479 95 21 49
jrusanen@fin.etuc.org / www.finunions.orgPalaa otsikoihin