2010

22.10.2010 13.40

Parlamentti pidentäisi äitiysloman 20 viikkoon

Euroopan parlamentti äänesti selvin numeroin (390 puolesta, 192 vastan ja 59 poissa) sen puolesta, että äitiyslomaa pidennetään nykyisestä 14 viikosta 20 viikkoon. Samalla se hylkäsi komission esityksen, jossa äitiysloman pituudeksi esitetään 18 viikkoa.

Äitiysloman ajalta maksetaan parlamentin päätöksen mukaan täysi palkka. Poikkeuksena ovat kuitenkin jäsenvaltiot, joissa on mahdollisuus perhevapaaseen. Niissä kahdestakymmenestä viikosta neljänä viimeisenä viikkona voidaan maksaa vähintään 75 % palkasta.

Parlamentin esittämä lakiluonnos loisi EU:hun minimitason, jonka pohjalta jäsenmailla on mahdollisuus edetä kansallisesti myös pidemmälle. Esityksen raportoinnut portugalilainen sosialisturyhmän parlamentaarikko Edite Estrela sanoi, että äitiys on investointi tulevaisuuteen, jota ei pidä tarkastella sosiaaliturvajärjestelmän taakkana.

Parlamentin päätökseen sisältyi myös vaatimus siitä, että raskaana olevaa naista ei saa irtisanoa ajanjaksona, joka alkaa raskauden toteamisestaja loppuukuusi kuukautta äitiysloman päättymisestä.

EAY suhtautui päätökseen ristiriitaisesti

Euroopan ammattiliittojen keskusjärjestö EAY piti hyvänä, että raskaana olevien naisten asemaa työelämässä vahvistetaan, ja heidän suojeluaan parannetaan. Samalla se kuitenkin tuomitsi sen, että täyttä palkkaa äitiysloman ajalta ei maksettaisi kaikissa jäsenmaissa. Alunperin EAY olisi tyytynyt 18 viikon äitiyslomaan, mutta täysipalkkaisuus oli sen keskeinen ehto.

EAY vetoaa puheenjohtajamaa Belgiaan, että se nostaisi raskaudensuojeludirektiivin viimeistelyn yhdeksi kärkitavoitteekseen.

Eurooppalaiset työnantajat ovat tyytymättömiä parlamentin päätökseen. Ne varoittivat, että päätöksellä saattaa olla kielteisiä vaikutuksia naisten mahdollisuuksiin työmarkkinoilla.

EU:n oikeusasioista vastaava komissaari Vivianne Reding arvioi, että parlamentin päätös ei helpota tasapainoisen kompromissin löytämistä ministerineuvostossa. Hänen arvionsa mukaan jäsenvaltiot ovat huolissaan uudistuksen kustannuksista ja sen vaikutuksista niiden omiin hyvinvointijärjestelmiin.


Palaa otsikoihin