2010

13.11.2010 21.53

Sisämarkkinoiden remontti alkaa huolestuttavissa merkeissä

Euroopan Unionin komissio antoi tiedonantonsa sisämarkkinoiden kehittämisestä lokakuun lopussa.Asiakirja sisältää 50 esitystä, joiden tarkoitus on vahvistaa sisämarkkinoita ja samalla parantaa EU:n kilpailukykyä. Valtaosin esitykset on tarkoitus toteuttaa ensi ja seuraavan vuoden aikana.

”Tällä hetkellä EU:n sisämarkkinat eivät edistä kasvua ja yhteiskunnallista kehitystä niin hyvin kuin niiden pitäisi”, totesi EU:n sisämarkkinakomissaari Michel Barnier asiakirjan julkistamisen yhteydessä. Sisämarkkinapaketti on suunnattu erityisesti helpottamaan pienten ja keskisuurten yritysten tilannetta. EU:ssa on noin 20 miljonaa yritystä, joissa on 175 miljoonaa työpaikkaa. Yli 99 prosenttia yrityksistä on pk-yrityksiä.

Tiedonantonsa taustaksi komissio pyysi viime keväänä entiseltä komissaarilta Mario Montilta selvitystä tekijöistä, joilla sisämarkkinoiden toimintaa voitaisiin kehittää.Viime toukokuussa julkaistu Montin raportti sisälsi myös useita viittauksia sosiaalisen Euroopan kehittämiseen. Kaiken perustana on ns. Monti II-lauseke, jonka mukaan kaikkien sisämarkkinoiden neljän vapauden (tavaroiden, pääomien, palveluiden ja työvoiman vapaa liikkuvuus) pitää kunnioittaa myös työntekijöiden perusoikeuksia.Komission esitykseen tästä on jäänyt valitettavan vähän viittauksia.

Vähän työelämän asioita

EU:n sisämarkkinat luovat puitteet EU:n työmarkkinoiden kehittämiselle. Siksi on huolestuttavaa, ettäviiteenkymmeneen esitykseen sisältyy vain kourallinen työelämän asioita. Ehkä merkittävin esitys (n:ro 30) koskee lähetettyjen työntekijöiden direktiiviä. Tarkoitus on tehdä esitys, jolla direktiivin implementointia helpotetaan. Samalla on tarkoitus arvioida sosiaalisten oikeuksien ja sisämarkkinoiden vapaan toiminnan suhdetta.

Tiedonannossa pyritään vahvistamaan työllisyyttä. Nuorten aktiivista liikkumista työn perässä maasta toiseen helpotetaan erityisen nuorisokortin (Youth on the Move card) avulla.Lisäksi pyritään yksinkertaistamaan ammattipätevyyksien tunnustamista uusimalla asiaa koskeva direktiivi.Ensi vuonna on tarkoitus antaa myös tiedonanto yleishyödyllisten palveluiden kehittämisestä.

Komission esitys ei myöskään tukeudu sosiaaliseen vuoropuheluun, vaan työmarkkinajärjestöjen kanssa konsultoidaan samalla tavoin kuin muidenkin kansalaisjärjestöjen kanssa.

EAY valmistautuu kamppailuun

Tiedonannon julkaisupäivänä (27.10.) EAY ilmoitti selkein sanoin tyytymättömyytensä komission asiakirjaan (ks. EAY:n tiedote). Samalla EAY kertoi olevansa valmis taistelemaan sen puolesta, että työelämän kysymykset ja sosiaalinen ulottuvuus vahvistuvat asiakirjan käsittelyn yhteydessä.

Viime viikolla pidetyssä ns. troikkamaiden (puheenjohtajamaa + kaksi seuraavaa puheenjohtajamaata) kolmikantaisessa huippukokouksessa puhunut EAY:n puheenjohtaja Wanja Lundby-Wedin oli pahoillaan siitä, että komissio oli oleellisesti vesittänyt Montin raportin tavoitteita. Hän myös arvioi, että komission esitys heikentää työntekijöiden lakko-oikeutta. Mikäli esityksen jatkokäsittelyssä työntekijöille tärkeitä asioita ei lisätä asiakirjaan, on palkansaajien arvioitava uudellee suhteensa sisämarkkinoiden kehittämiseen, sanoi Lundby-Wedin.

Sisämarkkinoiden kehittämiasiakirja menee jatkossa EU:n parlamentin, neuvoston ja talous- ja sosiaalikomitean käsiteltäväksi. FinUnion seuraa asian etenemistä kohdassa ”Avainasiat”

Lisätietoja:

Tiedote: http://ec.europa.eu/news/economy/101028_1_fi.htm

Koko tiedonanto: http://ec.europa.eu/internal_market/smact/docs/single-market-act_fi.pdf


Palaa otsikoihin