2010

22.10.2010 14.15

Talous- ja sosiaalikomitea järjestäytyi

EU:n komissiolle, neuvostolle ja parlamentille neuvoa-antavia lausuntoja valmisteleva Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) piti järjestäytymisistuntonsa kuluvalla viikolla. Komitean puheenjohtajaksi valittiin ruotsalainen viljelijöiden edushenkilö Staffan Nilsson. Suomalaiset palkansaajaedustajat - Leila Kurki (STTK), Markus Penttinen (Akava) ja Reijo Paananen (SAK) - pääsivät tavoittelemiinsa jaostoihin ja työryhmiin.

Vaikutusvaltaista työllisyys- ja kansalaisuusasioita käsittelevää erityisjaostoa (SOC) johtaa edelleen Leila Kurki. Jaoston puheenjohtajuuden myötä Kurki on myös komitean työvaliokunnan jäsen. Lisäksi hän osallistuu sisämarkkinajaoston työhön (INT). Markus Penttisen vastuulla on kolme erityisjaostoa: talous- ja rahaliitto (ECO), maatalous ja luonnonvarat (NAT) sekä ulkosuhteet (REX). Myös Reijo Paananen on mukana SOC-jaoston työssä sekä liikenne- ja tietoyhteiskunta-asioita käsittelevässä TEN-jaostossa.

Neuvoa-antavat komiteat tarpeettomia?

Talous- ja sosiaalikomitean järjestäytymisistunnon kunniaksi europarlamentaarikko Carl Haglund (RKP) esitti, että neuvoa-antavat komiteat (ETSK:n lisäksi alueiden komitea) pitäisi lakkauttaa. Haglund perusteli esitystään säästösyillä sekä sillä, ettei komiteoiden antamia lausuntoja juuri noteerata parlamentissa. (Katso uutinen esim. täältä.)

Haglundin esitys on sikäli ongelmallinen, että erityisesti talous- ja sosiaalikomitea kokoaa järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan toimijat - työnantajat, työntekijät sekä muut järjestökentän - saman pöydän ääreen. Näin syntyvät lausunnot ovat tarkoin harkittuja ja niiden tarkoitus on auttaa EU:n muita päätöksentekijöitä hyvien ratkaisujen löytämisessä. Jos komiteat lakkautetaan, jäävät jäljelle vain yksittäisiä intressejä ajavat lobbarit, mikä tuskin on hyvän lainsäädännön kannalta paras ratkaisu.

Suomella on kaikkiaan yhdeksän edustajaa sekä alueiden komiteassa että talous- ja sosiaalikomiteassa.


Palaa otsikoihin