2010

15.12.2010 21.19

Yhdistelmälupaan haetaan edelleen kompromissia

Näkemykset maahanmuuttajien tasa-arvoisesta kohtelusta kaatoivat esityksen yhdistelmälupaa koskevasta lainsäädäntöluonnoksesta. Esityksen tarkoitus on yksinkertaistaa laillisten maahanmuuttajien oleskelu- ja työlupien saantia EU:ssa. Ongelmaksi muodostui lainsäädännön soveltamisala.  Esitys hylättiin parlamentin täysistunnossa eilen sellaisenaan ilman tarkistuksia äänin 306 puolesta, 350 vastaan ja 25 tyhjää.

Asiaa esitellyt konservatiivien (EPP)  Veronique Mathieu arvioi, että esitys parantaisi maahanmuuttovirtojen hallintaa, kun oleskelu- ja työluvat saisi jatkossa yhdeltä luukulta. Tavoitteena on antaa EU:ssa laillisesti oleskeleville ja työskenteleville maahanmuuttajille samoja oikeuksia kuin EU:n kansalaisille. Laki olisi ensimmäinen askel kohti EU-tason laillista viitekehystä maahanmuuttopolitiikalle.

Lakiluonnoksen mukaan kolmansien maiden maahanmuuttajilla pitäisi olla yhdenvertainen asema mm. työolojen ja –ehtojen osalta, koulutuksessa ja verotuksessa sekä lakisääteisten eläkkeiden osalta muutettaessa toiseen maahan. Tasavertaisuus koskisi myös sosiaaliturvaa siltä osin, kun ne määritellään EU:n asetuksessa.

Lakiluonnoksen yleisistä tavoitteista vallitsi kohtuullisen laaja yhteinen näkemys. Ongelmaksi muodostui lain soveltamisala.  Esittelijä ja parlamentin lievä enemmistö olisi rajannut lain piiriin vain kolmansien maiden kansalaiset, jotka hakevat oleskelu- tai työlupaa EU:n alueella sekä niitä , joilla oleskelu- tai työlupa jo on.

Lähinnä sosialistien ja demokraattien, vasemmiston ja vihreiden mielestä lakia pitäisi soveltaa myös siirtyviin työntekijöihin, kausityöntekijöihin sekä pakolaisiin, jotta EU:hun ei syntyisi toisen luokan työntekijöiden kategoriaa. Tasa-arvoinen kohtelu on minkä tahansa taloudellisen maahanmuuttopolitiikan avain, korosti mm. sosialisteja ja demokraatteja edustava Alejandro Cercas puheenvuorossaan.

Parlamentti ei lopulta halunut tehdä asiasta vielä päätöstä, vaan se palautetaan jatkovalmisteluun kansalaisvapauksien ja työllisyysasioiden valiokuntiin, joilla on kaksi kuukautta tehdä uusi esitys.

Suomalaiset palkansaajien keskusjärjestöt tukevat laajaa soveltamisalaa

Eduskunnalle antamissaan kannanootoissa ovat suomalaiset palkansaajien keskusjärjestöt kannattaneet lakiesityksen yleisiä tavoitteita. Ne kuitenkin katsovat, että perustavaa laatua oleva tasavertaisuustavoite vesittyy, jos joitain keskeisiä ryhmiä rajataan sen ulkopuolelle.

Suomen hallitus on esittänyt joitain varaumia, jotka liittyvät lain vaikutuksiin asumisperäiseen sosiaaliturvaamme, jos laissa sosiaaliturvan perustaksi tulee työnteko pysyvän asumisen sijaan. Palkansaajat eivät ole ottaneet tähän kantaa.


Palaa otsikoihin