2011

2.11.2011 10.49

EU:n sosiaalisen vuoropuhelun komitea kritisoi komission suhtautumista työmarkkinaosapuoliin

EU:n sosiaalisen vuoropuhelun komitea kokousti Brysselissä 27.10.2011. Agendalla oli tärkeimpinä kysymyksinä uuden työohjelman laatiminen vuosiksi 2012–2014 sekä työaikadirektiivi. Lisäksi komissio tiedotti useista eri hankkeistaan. Suurinta ärtymystä herätti komission ilmoitus siitä, että he aikovat järjestää julkisen kuulemisen eurooppalaisen raamin laatimisesta yritysten uudelleenjärjestelyjä varten. Tämä kirvoitti komitealta teräviä kommentteja – jotkut jopa väittivät komission tuhoavan sosiaalisen vuoropuhelun perinteen. Ehdotus raamin laatimisesta on peräisin komission teollisuuspolitiikkaa käsitelleestä tiedonannosta.

Työaikadirektiivin suhteen päivitettiin työmarkkinaosapuolten mandaattitilanne. EAY:n hallitus maaliskuussa 2011 ja työvaliokunta syyskuussa 2011 ovat määritelleet mandaatin neuvotteluille. EAY:n jäsenillä on aikaa vastata mandaattipyyntöön 6.11. asti. Komitean kokouksessa EAY toivoi ensimmäisen neuvottelutapaamisen järjestämistä ennen vuoden loppua. Työnantajapuoli totesi, että heille sopii aikatauluksi ensimmäisen neuvottelun järjestäminen ennen vuoden loppua.

BusinessEurope piti tärkeänä, että uuteen työohjelmaan ei oteta liikaa aiheita, vaan painotetaan laatua määrän sijasta. Työllisyys ja erityisesti nuorisotyöllisyys tulisi olla asialistan kärjessä. Barroson kommentti vuotuisessa Unionin tila -puheessaan syyskuussa oli heidän mielestään huomionarvoinen: Barroso mainitsi työmarkkinaosapuolia tarvittavan sosiaalisen ja osallistavan Euroopan rakentamiseen.

EAY esitteli tavoitteensa pääpiirteittäin ja piti niin ikään työllisyyttä ja etenkin nuorisotyöllisyyttä tärkeimpänä prioriteettina uudessa työohjelmassa. Tämän lisäksi on olennaista katsoa nk. kahdeksannen toimintakohdan asioita eli sosiaalisen vuoropuhelun välineiden arviointia. Direktiiveiksi muutetut sopimukset ja autonomiset sopimukset ovat samalla viivalla, mutta autonomisten sopimusten toimeenpano kansallisella tasolla on takerrellut. Nyt olisi hyvä sopia tarkemmin sosiaalisen vuoropuhelun ”arkkitehtuurista”ja erityisesti kansallisten parttien tukemisesta autonomisten sopimusten toimeenpanossa. Lisäksi EAY toivoo vuonna 2004 solmitun työstressiä koskevan sopimuksen muuntamista direktiiviksi. Samapalkkaisuuslainsäädäntö on EAY:n mielestä kohdillaan, mutta parttien välillä tulisi sopia toimenpideohjelmasta samapalkkaisuuden edistämisestä yritystasolla.

Komissio kertoi myös 14.11. pidettävästä joustoturvaa (flexicurity) käsittelevästä konferenssistaan. Konferenssi on 400 hengen yksipäiväinen asiantuntijatapaaminen. Sekä työnantaja- että työntekijäpuoli ilmaisivat huolestuksensa vastaavien konferenssien järjestämisestä lyhyellä varoitusajalla ilman valmistelua parttien kanssa. Komission syyskuussa järjestämä palkanmuodostusta käsittelevä konferenssi oli toinen esimerkki vastaavasta. Komitea piti tällaista valmisteluperinnettä huonona esimerkkinä sosiaalisen vuoropuhelun toteuttamisesta. Työntekijäpuoli oli myös huolissaan siitä, että joustoturva-agendassa tuntuu olevan taustalla lähinnä komission halua purkaa työntekijöitä suojelevaa lainsäädäntöä, mistä esimerkiksi single open-ended contract -aloite kumpuaa.

EAY:n jäsenjärjestöjen toivottiin osallistuvan autonomisten sopimusten toimeenpanon seuraamiseen entistä enemmän. EAY:n puolelta toivottiin suomalaisten järjestöjen toimittavan osallistavia työmarkkinoita koskevan raamisopimuksen EAY:n sihteeristöön suomeksi, koska he haluaisivat sen tietopankkiinsa.

Seuraava EU:n sosiaalisen vuoropuhelun komitean kokous on kaiketi 15. helmikuuta 2012.

Marianne Muona


Palaa otsikoihin