2012

21.12.2012 12.33

Julkisten hankintojen lainsäädäntö kehittymässä hyväksyttävään suuntaan parlamentissa

Euroopan parlamentin sisämarkkinavaliokunta (IMCO) äänesti julkisten hankintojen direktiiviehdotuksesta Marc Tarabellan (S&D, Belgia) mietintöluonnoksen perusteella tiistaina 18.12. Valiokunnan äänestystä edelsivät pitkät neuvottelut kompromissimuotoiluista direktiiviin. Lopputuloksesta tuli palkansaajajärjestöjen kannalta parannus nykytilaan, mutta ei kuitenkaan tyrmäysvoitto.

Valiokunnan kannan mukaan julkisten hankintojen tulee mennä joko kokonaistaloudellisesti edullisimmalle tai hinnaltaan alimmalle tarjoajalle. Edullisuuskriteeristössä voidaan huomioida ympäristö- ja työehtonäkökohdat. Lisäksi työehtonäkökulma tulee mainituksi direktiivin periaatteissa artiklassa 15. Nämä muotoilut olivat palkansaajapuolelle tärkeitä. Valiokunnan lopullista kantaa ei vielä löydä verkkosivuilta.

Valiokunta hyväksyi alihankintaketjuista artiklaan 71 muotoilun, joka asettaisi melko ylimalkaisesti muotoilun yhden portaan tilaajavastuun hankintaketjuihin. Sen sijaan yksi palkansaajapuolelle tärkeä kohta, ILO:n yleissopimus 94:n mainitseminen, jäi valiokunnan kannasta pois.

Parlamentin valiokunta haluaa myös helpottaa pienten tarjoajien asemaa vaatimalla julkisten hankintojen pilkkomista pienemmiksi kokonaisuuksiksi. Lisäksi he ehdottavat pk-yrityksille ”hankintapassia”, jonka hakemalla he olisivat aina kelpoisia osallistumaan tarjouskilpailuihin ilman raskaita paperiprosesseja jokaisen kilpailun yhteydessä.

Parlamentin täysistunto äänestää kannastaan direktiiviin tammikuun kolmannella viikolla Strasbourgissa. Neuvoston puolella kilpailukykyneuvosto hyväksyi kantansa jo 10.12. Sisämarkkinavaliokunta ei kuitenkaan vielä päättänyt, salliiko se parlamentin esittelijä Tarabellan avata neuvoston ja parlamentin väliset trilogineuvottelut.

Komission ja neuvoston puolilta toiveissa on uuden lainsäädännön hyväksyminen keväällä 2013, jota seuraisi kahden vuoden täytäntöönpanoaika jäsenvaltioissa. Kyse on talouden kannalta erittäin merkittävästä lainsäädännöstä, sillä julkiset hankinnat kattavat 19 % EU:n BKT:sta.

Julkisten hankintojen äänestyksen jälkeen parlamentin sisämarkkinavaliokunta äänestää julkisen ja yksityisen välisiä käyttöoikeussopimuksia koskevasta direktiiviehdotuksesta sekä vesi-, energia-, liikenne ja postialan hankintoja koskevasta erityisdirektiiviehdotuksesta 23.1. Eurooppalainen palkansaajapuoli on lobannut käyttöoikeussopimusdirektiiviehdotukseen parannuksia muun muassa työehtokirjausten suhteen, mutta mikäli ne eivät mene läpi valiokunnan äänestyksessä, on palkansaajapuolen tuki koko ehdotukselle kyseenalainen.


Palaa otsikoihin