2012

10.12.2012 17.08

Kasvuselvitys 2013 johdattaa tietä kohti kevään 2013 maakohtaisia suosituksia

Euroopan komissio julkaisi keskiviikkona 28. marraskuuta vuotuisen kasvuselvityksen 2013. Kasvuselvitys (Annual Growth Survey) on talouspolitiikan suuntaa vuodelle 2013 viitoittava asiakirja, joka käynnistää seuraavan vuoden eurooppalaisen talouspolitiikan ohjausjakson (European Semester).

Ohjausjakso tarkoittaa ajanjaksoa, jonka aikana Euroopan komissio ja neuvosto ohjaavat jäsenvaltioiden päätöksentekoa. Jakson päätteeksi neuvosto hyväksyy kullekin maalle räätälöidyt maakohtaiset talouspoliittiset suositukset 1–2 seuraavaksi vuodeksi.

Nyt julkaistu kasvuselvitys johdattaakin tietä kohti komission toukokuisia maakohtaisia suosituksia. Suomen maakohtaiset suositukset ja niiden tarkemmat perustelut toukokuulta 2012 löytyvät komission ehdottamassa muodossa täältä ja neuvoston kesä-heinäkuussa hyväksymässä muodossa täältä.

Maakohtaisten suositusten uskottavuus vahvistui merkittävästi joulukuussa 2011, kun niin kutsuttu talouspolitiikan koordinaation six-pack-lainsäädäntöpaketti astui voimaan. Six-packissa hyväksyttiin komissiolle tehostetut sanktio-oikeudet, mikäli jäsenmaat eivät pysy yhdessä sovituissa julkistalouden taikka makrotalouden puitteissa. Lisätietoa six-packista ja EU:n talouspolitiikan koordinaatiosta löytyy suomeksi esimerkiksi Euroopan parlamentin sivuilta sekä Suomen pankin artikkelista.

Uutuus vuoden 2013 ohjausjaksossa on se, että komissio pitää yhteyttä jäsenvaltioihin sekä myös työmarkkinaosapuoliin entistä tiiviimmin – ainakin kolme kertaa vuodessa. Ensimmäiset bilateraalikierrokset eli kahdenväliset tapaamiset ovat noin tammi-helmikuussa, toiset tapaamiset huhti-toukokuussa (vakaus- ja Eurooppa 2020 –ohjelmien jättämisen jälkeen, mutta ennen maakohtaisia suosituksia) ja kolmannet syksyllä noin lokakuussa edellisten maakohtaisten suositusten seurannan takaamiseksi.

Suomalaisten kannalta tärkeä osa ohjausjakson etenemistä on valmistautuminen huhtikuun 2013 julkiseen raportointiin komissiolle. Tuolloin lähetetään Suomen vakausohjelma (joka on euromaille perussopimusten mukaan pakollinen) sekä Eurooppa 2020 – tavoitteiden ohjelma komissiolle. Komissio kommentoi ohjelmia toukokuisissa suosituksissaan.

Vuotuinen kasvuselvitys 2013 kaikkine liitteineen löytyy englanniksi täältä. Keskusjärjestöt valmistelevat tarkempaa analyysia kasvuselvityksestä ja sen liitteistä.


Palaa otsikoihin