2012

21.12.2012 12.02

Komissio julkaisi suunnitelman eurooppalaiseksi nuorten yhteiskuntatakuuksi

Komissio julkaisi keskiviikkona 5.12. suunnitelman eurooppalaiseksi nuorten yhteiskuntatakuuksi (European Youth Guarantee). Tällä hetkellä on olemassa vain kaksi maata, missä yhteiskuntatakuuta toteutetaan jo nyt kansallisella tasolla – Suomi ja Itävalta.

Komission ehdottamassa nuorisotakuumallissa Euroopan sosiaalirahaston ESR:n rahoja uudelleenohjataan nuorisotyöllisyystoimiin. Komission asettama aikaraja aktiivitoimille alle 25-vuotiaan nuoren jäätyä työttömäksi tai alle 30-vuotiaan valmistuttua koulutuksesta on neljä kuukautta. Aktiivitoimen pitäisi olla joko työpaikan, lisäkoulutuksen taikka työharjoittelun tarjoaminen. Komissio aikoo keväästä 2013 lähtien tarkkailla nuorisotyöllisyystoimia eurooppalaisen talouden ohjausjakson ja maakohtaisten suositusten puitteissa.

Euroopan parlamentin työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunta EMPL toivotti komission ehdotuksen tervetulleeksi hyväksyessään asiasta kannanoton tiistaina 18.12. EMPL vaatii Euroopan komission tavoin EU:n työministereitä tekemään ministerikokouksessa helmikuussa 2013 suosituksen, jonka mukaan jokainen EU-maa siirtyisi kehittämään kansallisia nuorisotakuuohjelmia. Muun muassa Irlanti ja Luxembourg ovat jo ilmoittaneet tekevänsä näin.

Nuorisotakuuluonnokseen kuului myös idea työharjoittelujen eurooppalaisesta laatukehyksestä. Komissio valmistelee asiasta ehdotusta. Parhaillaan on meneillään työmarkkinaosapuolten kuuleminen, joka päättyy 31. tammikuuta 2014.


Palaa otsikoihin