2012

11.12.2012 12.59

Suomi yhä tarkkailuluokalla makrotalouden valvonnassa

Komissio julkaisi keskiviikkona 28. marraskuuta vuotuisen kasvuselvityksen 2013 liitteenä useita dokumentteja: makrotalouden raportin, työllisyysraportin, makrotalouden varoitusmekanismin raportin sekä makrotalouden epätasapainoa koskevaa tilastotietoa.

Ensimmäinen makrotalouden varoitusmekanismin raportti julkaistiin helmikuussa 2012 ja tuolloin Suomi oli yksi 12 maasta, joissa tulkittiin olevan epätasapainotila viennin romahtamisen, yksikkötyökustannusten kasvun, yksityisen velan sekä asuntojen hintakehityksen vuoksi.

Toukokuussa 2012 annettujen maakohtaisten suositusten yhteydessä komissio totesi muun muassa, että Suomen makrotalouden epätasapainotila ei ole vakava, mutta sen suhteen on kuitenkin toimittava. Komission mukaan Suomen hallituksen olisi lähivuosina luotava toimintaympäristö, jossa tuetaan kilpailukykyä, lisätään työvoiman osallistumista työmarkkinoille ja hillitään kotitalouksien ylivelkaantumista.

Nyt komissio toteaa, että Suomen kilpailukykyyn ongelmat jatkuvat, sillä Suomi on yhä menettänyt viennin markkinaosuuksia, joskin hieman hitaammin kuin jyrkimpinä vuosina 2009 ja 2010. Suomen vaihtotase on painunut alijäämäiseksi ja pysynee alijäämäisenä vuonna 2013. Yksikkötyökustannusten ennustetaan jatkavan kasvuaan nopeammin kuin euroalueella keskimäärin. Sen sijaan asuntojen reaalihinnat laskivat hieman vuonna 2011 ja yksityisen velkaantumisen kasvu vaikuttaa olevan taittumassa vuonna 2013.

Näiden lukujen valossa komissio päätti pitää Suomen yhteensä 14 jäsenvaltion joukossa, joiden makrotalouden tilaa seurataan tarkasti. Komissio tulee tekemään myös vierailuja Suomeen prosessissa kohti kevään 2013 maakohtaisia suosituksia. Muut maat makrotalouden “tarkkailuluokalla” ovat Belgia, Bulgaria, Tanska, Espanja, Ranska, Italia, Kypros, Unkari, Malta, Alankomaat, Slovenia, Ruotsi ja Iso-Britannia.

Lue täältä  makrotalouden raportti, työllisyysraportti, makrotalouden varoitusmekanismin raportti sekä makrotalouden epätasapainoa koskevaa tilastotietoa.


Palaa otsikoihin