2012

21.12.2012 11.49

Suunnitelma EU:n yhtiöoikeuden uudistamiseksi

Euroopan komissio julkaisi 11.12. suunnitelman eurooppalaisen yhtiöoikeuden uudistamiseksi. Suunnitelmaan kuuluu toimia, joissa yritysten olisi muun muassa tiedotettava avoimemmin johtokuntiensa monimuotoisuudesta ja riskienhallintakäytännöistään, parannettava raportointiaan, avattava yhteisösijoittajien tietosuojaa, valvottava tarkemmin lähipiiriliiketoimia ja tutkittava, voidaanko työntekijöiden osakkeenomistusta kannustaa.

Lisäksi komissio haluaa tutkia osakkeenomistajien aloitemahdollisuutta yritysten sääntömääräisen kotipaikan siirtämisestä toiseen valtioon sekä rajat ylittävien fuusioiden ja jakaantumisten helpottamista. Erityisesti komission mielestä olisi toteutettava yksityisen eurooppayhtiön sääntöjä koskevaan ehdotukseen (IP/08/1003) perustuvia jatkotoimia, joilla olisi parannettava pk-yritysten mahdollisuuksia toimia valtioiden rajojen yli. Lue lisää täältä.


Palaa otsikoihin