2012

21.12.2012 11.37

Työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunta äänesti elektromagneettisiin kenttiin liittyvien uusien turvatoimien puolesta

Euroopan parlamentin Työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunta (EMPL) hyväksyi joulukuussa suuren enemmistön tuella uusia säännöksiä parantaakseen elektromagneettisille kentille eniten altistuvien työntekijöiden turvallisuutta.

Esittelijänä toimineen parlamentin jäsen Elisabeth Morin Chartierin mukaan uusilla säännöksillä pyritään tehostamaan työpaikkasuojelua elektromagneettisille kentille altistumista vastaan. Säännöksissä otetaan huomioon myös tiettyjen sektoreiden erityistarpeet, ja niihin on jätetty jonkin verran alakohtaista joustovaraa.

EMPL:n hyväksymä direktiiviluonnos pätee kaikilla sektoreilla, mutta koskettaa erityisesti työntekijöitä, jotka altistuvat korkeille riskeille muun muassa raskaan teollisuuden aloilla tai työskentelevät pitkiä aikoja radio- ja televisiolähetysasemien, tutka-asennusten tai matkapuhelinpylväiden läheisyydessä.

Luonnoksessa painotetaan työnantajien vastuuta arvioida ja vähentää altistumisriskejä. Jos altistumisarvot ovat liian korkeat, työnantajan on tehtävä ja toimeenpantava sekä teknisiä että organisatorisia toimenpiteitä sisältävä suunnitelma riskien välttämiseksi.

Lue lisää täältä.


Palaa otsikoihin