2013

17.12.2013 15.05

Euroopan neuvosto: tiukka säästöpolitiikka heikentänyt ihmisoikeuksia Euroopassa

Ihmisoikeuksien ja moniarvoisen demokratian turvaamiseen ja tarkkailuun keskittyvän Euroopan neuvoston joulukuussa julkaistussa tutkimuksessa tarkastellaan talouskriisin vaikutuksia ihmisoikeuksiin Euroopassa.

Euroopan neuvoston mukaan ympäri Eurooppaa toteutettu tiukka säästöpolitiikka on heikentänyt ihmisoikeuksia. Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu Nils Muižnieks kritisoi, että monet säästötoimia määräävät hallitukset ovat unohtaneet velvoitteensa liittyen erityisesti haavoittuvimpien ryhmien sosiaalisiin ja taloudellisiin oikeuksiin sekä oikeussuojaan. Myös kansainväliset lainanantajat ovat laiminlyöneet ihmisoikeusasioiden sisällyttämisen moniin avustusohjelmiinsa.

Ihmisoikeusvaltuutettu huomauttaa, että säästötoimet ovat heikentäneet ihmisoikeuksia monella tapaa. Kansalliset päätökset leikkauksista ja kansainväliset pelastuspaketit eivät ole olleet avoimia ja läpinäkyviä. Joissakin tapauksissa raskaat ehdot ovat estäneet hallituksia sijoittamasta olennaisiin palveluihin, kuten sosiaaliseen suojeluun sekä terveys- ja koulutusohjelmiin. EU:n toimiessa keskeisenä päätöksentekijänä talouskriisissä ja troikan (Euroopan komissio, Euroopan keskuspankki ja Kansainvälinen valuuttarahasto) asettaessa sääntöjä pelastuspaketeille ja lainasopimuksille, vaikutus ihmisoikeuksiin olisi otettava paremmin huomioon.

Muižnieksin mukaan talouskriisillä on ollut kohtalokkaita seurauksia heikossa asemassa oleviin ryhmiin, erityisesti lapsiin ja nuoriin. Nuorisotyöttömyysluvut Euroopassa ovat ennätystasolla ja miljoonien nuorten tulevaisuus näyttää epävarmalta. Leikkaukset lapsi- ja perhe-etuuksista, terveydenhuollosta ja koulutuksesta ovat osaltaan lisänneet perheiden paineita. Yhä useammat lapset keskeyttävät koulunkäyntinsä etsiäkseen töitä perheensä elättämiseen, vaarantaen tulevaisuutensa ja tarjoamalla edellytykset epävarmoille työsuhteille ja uudelleen ilmenevälle lapsityövoiman käytölle.

Muižnieks peräänkuuluttaa kiireellistä tarvetta elvyttää Euroopan sosiaalista mallia, jonka perustana ovat ihmisarvo, sukupolvien välinen solidaarisuus ja kaikille taattu oikeussuoja.  Hänen mukaansa hallitusten tulisi keskittyä ensisijaisesti nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen sekä sosiaaliturvan ja terveydenhuollon takaamiseen. Myös tehokas pääsy oikeuspalveluihin on taattava kaikille.

Eurooppalaiset palkansaajajärjestöt ovat kritisoineet tiukan säästöpolitiikan sosiaalisia vaikutuksia. Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö (EAY) on useaan otteeseen vaatinut muun muassa hevoskuuripolitiikan välitöntä lopettamista ja sosiaalisten perusoikeuksien palauttamista.


Palaa otsikoihin