2013

17.12.2013 14.35

Komissiolta laiha ehdotus rakenneuudistusten vaikutusten vähentämiseksi

Euroopan komissio esitteli 13.12. julkaistussa tiedotteessaan ehdotuksia rakenneuudistusten sosiaalisten haittavaikutusten vähentämiseksi. Ehdotusten tarkoituksena on ennakoida yritysten rakenneuudistuksia ja minimoida niiden vaikutuksia työntekijöihin ja sosiaalisiin olosuhteisiin.

Komissio vastasi tiedotteellaan Euroopan parlamentin vaatimukseen uusista toimista rakennemuutoksien ennakoinnissa. Parlamentin tammikuun 2013 mietinnössä vaaditaan uutta EU-lainsäädäntöä rakennemuutosten ennakointiin. Raportti sai parlamentin suuren enemmistön tuen 503 edustajan äänestäessä sen puolesta. Lissabonin sopimuksen ja EU-instituutioiden välisen sopimuksen nojalla komissiolla olisi ollut kolme kuukautta aikaa esitellä parlamentin pyytämä uusi lainsäädäntöaloite parlamentille ja neuvostolle.

Komissio esitteli ehdotuksensa EU:n laatukehyksenä muutoksen ja rakenneuudistusten ennakoimisesta (EU Quality Framework for anticipation of Change and Restructuring). Laatukehyksessä esitellään suuntaviivoja tavoista, joiden avulla rakennemuutosten epätoivottuja sosiaalisia vaikutuksia voitaisiin hillitä. Komissio kehottaa jäsenvaltioita täytäntöönpanemaan ja edistämään laatukehystä ja harkitsemaan sen soveltamista julkisen sektorin työntekijöihin.

Komission suosittamat erityistoimenpiteet sisältävät pitkän aikavälin markkinakehityksen seurantaa, jatkuvaa työ- ja muiden tarvittavien taitojen kartoitusta, koulutusta, uraohjausta, ulkopuolisten tahojen, kuten yliopistojen ja koulutuskeskusten, osallistumista prosessiin aikaisessa vaiheessa ja EU:n rakennerahastojen hyödyntämistä.

Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY) tiedotteen mukaan komission listaamat toimet eivät ole riittäviä. EAY haluaa viiden avaintekijän huomioimista rakenneuudistusten tehokkaan hallinnan varmistamiseksi.

EAY vaatii komissiota:

1.       Huomioimaan työntekijöiden koulutuksen ja valmennuksen.

2.       Säilyttämään ja luomaan työpaikkoja. Avainroolissa teollisuuspolitiikka.

3.       Kuulemaan työntekijöitä strategisissa päätöksissä muun muassa osallistumisen ja konsultoinnin kautta.

4.       Varmistamaan eurooppalaisen oikeudellisen kehyksen. Avainasemassa työehtosopimusneuvottelut.

5.        Luomaan turvaverkon aktiivisen työvoimapolitiikan, sosiaaliturvan ja muiden tukitoimien kautta.

EAY:n liittosihteeri Claudia Mennen mukaan näihin EAY:n vuonna 2012 esittämiin vaatimuksiin ei ole vielä vastattu. Menne sanoo komission edelleen sivuuttavan ne. Komission ehdottama laatukehys tarkoittaa Mennen mukaan enintään yleisten suuntaviivojen luomista.

EAY suhtautuu epäilevästi komission ehdottaman laatukehyksen käytännönvaikutuksiin. EAY:n mukaan komission esitys voi vain vahvistaa turhautumista ja pettymystä työntekijöiden keskuudessa, jotka kokevat uudelleenjärjestelyt ja muutokset normina, eivät poikkeuksena.


Palaa otsikoihin