2013

13.12.2013 10.55

Kotitaloustyöntekijöiden asema EU:ssa: parlamentti suosittaa jäsenmaita täytäntöönpanemaan ILO:n yleissopimuksen kotitaloustyöntekijöistä

Parlamentin täysistunto hyväksyi keskiviikkona 11.12. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan (EMPL) suosituksen ehdotuksesta jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskeva Kansainvälisen työjärjestö ILO:n vuoden 2011 yleissopimus (yleissopimus nro 189).

Komissio antoi maaliskuussa 2013 esityksen, jossa se kehottaa jäsenvaltioita panemaan täytäntöön ILO:n kotitaloustyöntekijöitä koskevan yleissopimuksen. Parlamentin keskiviikkona hyväksymällä suosituksella annettiin hyväksyntä prosessin etenemiselle. Komission ehdotus neuvoston päätökseksi on tarpeen siksi, että jäsenvaltiot eivät voi itsenäisesti ratifioida ILO:n yleissopimuksia ilman neuvoston ennakkolupaa yleissopimuksen niiltä osin, jotka kuuluvat EU:n toimivaltaan. EU itse ei voi ratifioida mitään ILO:n yleissopimuksia, koska ainoastaan jäsenvaltiot voivat liittyä yleissopimukseen.

Eurostatin tietojen mukaan EU:ssa on noin 2,6 miljoonaa kotitaloustyöntekijää, joista 89 prosenttia on naisia ja puolet maahanmuuttajia. Kotitaloustyö on ”eristyneen” ja yksilöllisen luonteensa vuoksi suojattomimpia ja näkymättömimpiä työn muotoja. Siksi kotitaloustyöntekijöiden on usein vaikea saada oikeuksistaan tietoa sekä järjestäytyä etujaan valvoviksi yhdistyksiksi ja ammattijärjestöiksi.

Monissa EU-maissa kotitaloustyölle tyypillisiä piirteitä ovat muun muassa tilapäisyys, työsopimuksen puute, palkkojenmaksun viivästyminen, vaatimus tehdä ylityötä ilman asianmukaista korvausta, vapaa- ja lepoaikoja koskevien oikeuksien noudattamatta jättäminen sekä palkallisia vapaapäiviä ja lomia koskevien korvausten ja sosiaaliturvamaksujen maksamatta jättäminen.

ILO:n yleissopimus nro 189 velvoittaa suojelemaan kotitaloustyöntekijöitä, jotka ovat usein naisia ja maahanmuuttajanaisia ja joiden asema on erittäin haavoittuvainen. He ovat usein vakaviksi ihmisoikeusrikkomuksiksi luokiteltavan syrjinnän ja erityyppisen hyväksikäytön uhreja.


Palaa otsikoihin