2013

19.12.2013 11.38

Laaja raportti asbestien käytöstä Keski- ja Itä-Euroopassa julkaistu

Kansainvälinen asbestien kieltämiseen pyrkivä sihteeristö The International Ban Asbestos Secretariat (IBAS) on julkaissut raportin asbesteihin liittyvistä ammattisairauksista Keski- ja Itä-Euroopan maissa. Raportissa keskitytään asbestin käytön vaikutuksiin EU:n uusissa jäsen- ja jäsenehdokasmaissa.

Raportissa käsiteltävät aiheet liittyvät kansallisten sääntelymekanismien kehitykseen asbestiperäisten sairauksien tunnistamisessa ja korvauskäytännöissä, riskiryhmien työntekijöihin kohdistuviin terveystoimiin ja taustatietoon asbestien käyttötavoista, ominaisuuksista ja vaaroista.

Euroopan parlamentti hyväksyi maaliskuussa 2013 työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan (EMPL) mietinnön asbestiperäisistä työterveysriskeistä ja mahdollisuuksista poistaa kaikki olemassa oleva asbesti.

Päätöslauselmassaan parlamentti kehottaa EU:ta kehittämään ja ottamaan käyttöön asbestikartoitusmallin ja pyytämään, että julkisten rakennusten ja liikerakennusten omistajat velvoitetaan kartoittamaan rakennusten asbestipitoiset materiaalit, laatimaan niihin liittyvien riskien hallintasuunnitelmia ja varmistamaan, että nämä tiedot ovat niiden työntekijöiden saatavissa, jotka saattavat joutua kosketuksiin näiden materiaalien kanssa.

Lue lyhennelmä raportista.

Lue lisää työsuojelusta FinUnionsin sivuilta.


Palaa otsikoihin